GM sója s přínosem pro spotřebitele

15.7.2014 |

V současné době čeká na konečné schválení Evropskou komisí několik geneticky modifikovaných (GM) plodin. Rozhodovací proces přerušily volby do Evropského parlamentu a politické diskuse nad novým předpisem o národních zákazech pěstování GM plodin, během nichž Komise nechtěla vydávat žádná nová povolení.

Mezi GM plodinami, které prošly hlasováním ve výboru členských států s nerozhodným výsledkem, je i sója MON87705 s obchodním názvem Vistive® Gold. Tato sója se komerčně pěstuje v USA teprve druhým rokem, ale již v roce 2010 podala společnost Monsanto žádost o její dovoz do Evropy za účelem zpracování do potravin a krmiv i k průmyslovému využití.

Sója  Vistive® Gold má oproti jiným odrůdám změněné složení oleje: v důsledku genetické modifikace obsahují semena více kyseliny olejové a méně nasycených mastných kyselin. Olej z této sóji je vhodný pro smažení a má delší trvanlivost, aniž by prošel hydrogenací. Pekařské výrobky a smažená jídla tudíž neobsahují zdraví škodlivé trans-mastné kyseliny, navíc poměr nasycených a nenasycených mastných kyselin lépe odpovídá požadavkům na zdravou výživu. Firma Monsanto a pěstitelé očekávají též významný přínos z průmyslového použití, neboť olej je v přírodě snadno rozložitelný a pochází z obnovitelných zdrojů.

Stejně jako jiné GM plodiny společnosti Monsanto, obsahuje i sója MON87705 gen cp4 epsps pro toleranci ke glyfosátu, účinné látce herbicidu Roundup, což ulehčuje agrotechniku při velkoplošném pěstování.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal své kladné stanovisko k použití sóji Vistive® Gold již v říjnu 2012 a v prosinci 2013 jej doplnil ještě o vyjádření k použití oleje k dlouhodobému smažení a v různých potravinářských výrobcích při maximálních hodnotách uvažované spotřeby. Podle EFSA je sója Vistive® Gold ze zdravotního hlediska stejně bezpečná jako jiné odrůdy této plodiny.

Pozn.: Další z GM plodin, které se komisaři Evropské komise zdráhají na konci svého funkčního období povolit, je sója Plenish™ (305423) společnosti Pioneer s obdobnou modifikací jako Vistive® Gold.

 

Zdroje:

http://www.monsanto.com/products/pages/vistive-gold-soybeans.aspx

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2909.htm

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3507.htm