GM sója jako zdroj zdravějších tuků

22.5.2014 |

Evropský úřad bezpečnosti potravin (EFSA) vydal kladné stanovisko k použití geneticky modifikované sóji MON 87769 v potravinách a krmivech. Díky vloženým genům pro enzymy desaturázy, původem z prvosenky Primula juliae a z plísně Neurospora crassa, obsahují sojové boby významný podíl kyseliny stearidonové (SDA), která je prekurzorem zdraví prospěšných nenasycených omega3 mastných kyselin EPA a DHA. Svým složením se olej z MON 87769 blíží oleji z ryb a mořských řas. Je určen především pro potravinářský průmysl, vzhledem k vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin nemá dlouhou trvanlivost a nehodí se na smažení. Sója MON 87769 je pěstována v USA, do EU bude dovážena ve formě výrobků nebo komodit ke zpracování.

GMO Panel EFSA posoudil molekulární charakterizaci změněného úseku DNA a nově vytvářených proteinů z hlediska možné toxicity nebo alergenicity. Podle výsledného stanoviska úřadu nepřináší genetická modifikace v tomto směru žádná rizika. Polní pokusy prokázaly, že sója MON 87769  nevykazuje  ve srovnání s původní nemodifikovanou odrůdou změněné agronomické charakteristiky. Také její nutriční vlastnosti jsou stejné jako u nemodifikované plodiny, jak bylo ověřeno krmnými pokusy.  Z hlediska životního prostředí nepředstavuje tato GM sója žádné zvýšené riziko. Změněné složení oleje neznamená pro rostlinu žádnou selekční výhodu, takže nehrozí, že by se šířila do životního prostředí.  Po uvedení na trh by měla být sledována spotřeba oleje ze sóji MON 87769, s cílem upřesnit odhady příjmu SDA v evropské populaci v porovnání s jinými složkami tuků.

Kladné stanovisko EFSA představuje významný krok v evropském schvalovacím procesu, který byl v tomto případě zahájen podáním žádosti společnosti Monsanto už v roce 2009. Pravděpodobně ještě během letošního roku dojde k projednání návrhu povolení ve výboru členských států. V případě žádostí o dovoz a zpracování GM plodin jsou stanoviska členských států většinou rozdělená tak, že výbor při hlasování nedospěje k rozhodnutí, povolení pak vydává Evropská komise.