BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

GM řepka tolerantní k herbicidům získala komerční povolení v Austrálii

Australský úřad pro regulaci genových technologií (Office of the Gene Technology Regulator, OGTR) vydal společnosti BASF Australia Ltd. licenci DIR 175, která povoluje komerční použiti geneticky modifikované (GM) řepky MS11 se zvýšenou tolerancí k herbicidům.

Komerční použití je povoleno na celém území Austrálie a s produkty získané z této GM řepky lze volně obchodovat, včetně použití v běžných potravinách a krmivech pro zvířata. Rozhodnutí o udělení licence bylo podloženo plánem posouzení a řízení rizik (Risk Assessment and Risk Management Plan, RARMP), který provedl OGTR za přispění zainteresovaných stran z celé země. To zahrnovalo konzultace s veřejností, vládou, místními úřady, australskými vládními agenturami, ministerstvem životního prostředí a technickou komisí pro genovou technologii.

 

Zdroj:

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18803

 

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top