BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Glyfosát nezpůsobuje rakovinu

K tomuto nejnovějšímu závěru došli odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a experti jednotlivých členských států.

Glyfosát je účinnou látkou řady pesticidů, které se široce užívají nejen v zemědělství. Její použití je v EU striktně regulováno. EFSA tuto účinnou látku posuzoval v rámci její reautorizace.

Dle standardní procedury provedl prvotní posouzení předložených vědeckých dat vybraný členský stát (v tomto případě Německo), který své závěry reportoval EFSA. Ten zhodnotil, společně s experty jednotlivých členských států, data a závěry reportující země a vydal finální stanovisko.

V tomto stanovisku je uvedeno, že není pravděpodobné, že by byl glyfosát genotoxický (tj. poškozoval DNA) nebo působil jako karcinogen. Kromě jednoho členského státu všichni ostatní souhlasili s tím, že z epidemiologických dat ani z krmných studií nevyplývá souvislost mezi glyfosátem a vývojem rakoviny v lidském těle.

EFSA v rámci opětovného posuzování glyfosátu vzal mj. v úvahu i zprávu Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), v které se hovoří o možné karcinogenitě glyfosátu pro člověka. S tímto tvrzením se však EFSA neztotožnil. Důvodem rozličných stanovisek může být to, že EFSA v rámci procesu reautorizace prozkoumal mnohem více vědeckých studií než IARC.

 

Zdroj: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top