Genové editace ve světle brexitu

16.12.2019 |

Je krátce po půlnoci z 12. na 13. prosince 2019 – a na televizních obrazovkách nejspíš v celém světě naskakují první, zatím jen „kvalifikované odhady“ výsledků parlamentních voleb ve Spojeném království … naznačující drtivé vítězství konservativců, a tedy konečně průchodnou cestu k brexitu. Pod tabulkami a grafy průběžně čteme, že jejich autorem je společnost Ipsos MORI. A dle své názorové orientace trneme či doufáme i v konečnou platnost oněch předpovídaných čísel: 368 křesel pro Johnsona a 191 pro Corbyna…

Je pozdní odpoledne 13. prosince. Ano, odhady měly chybu. Počet 368 se v reálu „smrskl“ na 365 … EU se bude muset obejít bez Velké Britanie. Možná časem menší, ale názorově i reálně na ní nezávislé.

Společnost Ipsos MORI by mohla být pravidelným čtenářům Biotrinových novinek povědomá – nedávno jsme o ní psali v příspěvku, který byl věnován připravovanému průzkumu veřejného mínění, týkajícího se problematiky geneticky editovaných organismů (dále GEO) – viz článek „Editace genů – co o ní „doopravdy“ ví laická veřejnost?“ ze dne 5. 11. 2019.

Průzkum veřejného mínění v oblasti GEO skutečně proběhl, a to formou půldenních workshopů, realizovaných ve dvou kolech – 21. a 30. listopadu.

„Laickou veřejnost“ representovalo celkem třicet vybraných respondentů, rozdělených do tří skupin po desíti, namíchaných dle „IPSOSového klíče“. Tedy pestrých dle věku, možná profese, pohlaví (genderoví specialisté nechť mi prominou konservativní terminologii). Dolní hranice vzdělání středoškolské, horní neurčena. Každá skupina měla svého „odborníka z řad vědců / či akademiků“. Těmi nakonec byli Tomáš Moravec z Ústavu experimentální botaniky AV ČR Praha, dále Tomáš Pečínka z Ústavu experimentální botaniky AV ČR Olomouc a autor tohoto příspěvku.

Výsledky dílčích „testů a rozmluv“ znají jen organizátoři. Obecným projevem však byly výrazná aktivita a zájem respondentů, zejména některých. Pro každého z nás tří „radičů“ inspirativní, byť s obvyklými gordickými uzly komentářů typu … a co když něco typu GE/GM uteče?!

Jeden z dílčích závěrů je, že nadále trvá neuvěřitelně nízká odborná (z pohledu biologie, medicíny, etiky atp.) informovanost veřejnosti. Jak školní, tak mediální. Ale také hlad po ní – bonusem mé vlastní odborné sklizně onoho workshopu jsou více jak dvě desítky emailových adres účastníků, vítajících další informace.

V neposlední řadě, součástí této svým způsobem společenské hry bylo i závěrečné seskupení přítomných do množin ANO GE vs. NE GE. Souhlas s užitečností jak výzkumu, tak využitím těchto technik v praxi byl takřka stoprocentní.

Průzkum má být postupně realizován v dalších třech zemích, tedy Německu, Švédsku a Velké Británii, a ukončen souhrnným reportem na jaře příštího roku.

Osobně jsem velmi potěšen tím prvním představením – ale jinak značně skeptický, co do opravdu „representativního výběru vzorku česko-moravské populace“. Od absence našich nejvyšších politických představitelů po všemožné zastánce nejrůznějších bio-organo technologií, kteří považují naprosté moratorium na veškeré GM/GE organismy prostě za základ zdravé lidské existence. A za cenný obchodní artikl.

Ale nechme se překvapit. Třebas opět britskou realitou. Tamní Zelení získali křeslo jediné.

 

Autor příspěvku: prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., emeritní profesor Přírodovědné fakulty UK v Praze