Filipíny uvolňují předpisy pro editované rostliny

22.8.2022 |

Filipínské ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla a postupy pro hodnocení produktů inovací šlechtění rostlin PBI (angl. plant breeding innovations). Předpisy, označené jako Memorandum Circular No. 8 z roku 2022 (MC8), poskytují vědecky podložený a účinný proces pro hodnocení modifikovaných rostlin a rozhodování, zda jsou na Filipínách považovány za geneticky modifikované organismy (GMO) či nikoli. Memorandum bylo podepsané tajemníkem Ministerstva zemědělství, Dr. Williamem Darem, a vstoupilo v platnost 19. května 2022, kdy bylo i zveřejněno.

Obecná klasifikace produktů PBI podle výše uvedeného dokumentu specifikuje sadu tzv. nových metod moderní biotechnologie. Zahrnuje techniky molekulárně-genetické, genomické i metody buněčně biologie, které umožňují cílený a účinný vývoj nových odrůd s požadovanými vlastnostmi nebo charakteristikami způsobem, který je rychlejší a přesnější než konvenční techniky šlechtění rostlin. Tyto PBI zahrnují místně řízené nukleasy (SDN), mutagenezi řízenou oligonukleotidem, cisgenezi a intragenezi, RNA-dependentní DNA metylaci (RdDM), roubování s GM materiálem, reverzní šlechtění, agroinfiltraci, syntetickou genomiku a další vyvíjené techniky s potenciálem urychlit šlechtění. Produkty PBI je možné klasifikovat podle finální změny genetické informace jako:

  • GMO, pokud v živém organismu obsahují novou kombinaci genetického materiálu získanou pomocí metod moderní biotechnologie; konkrétně takovou kombinaci, kterou není možné získat metodami konvenčního šlechtění;
  • Non-GMO nebo konvenční produkty, pokud konečný produkt neobsahuje novou kombinaci genetického materiálu.

Usnesení tedy stanovilo, že pouze některé plodiny připravené pomocí PBI budou regulovány jako GMO. Při pěstování/obchodování musí producent předložit řediteli Úřadu rostlinného průmyslu žádost o technickou konzultaci pro hodnocení, zda je organismus připraven pomocí PBI hodnocen jako geneticky upravený nebo konvenční. Pokud bude produkt deklarován jako jiný než GMO, bude žadateli vydán veřejně dostupný certifikát o vyjmutí z regulace.

 

Zdroje: