Evropský parlament schválil předpis o národních zákazech GM plodin

27.1.2015 |

Evropský parlament schválil dne 13. ledna právní předpis (novelu směrnice 2001/18/ES), který umožní členským státům EU omezit nebo zcela zakázat pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin na jejich území. Hlasování předcházela debata, v níž mnozí poslanci tlumočili negativní postoje evropské veřejnosti k těmto plodinám.

Zprávy o přenesení rozhodování na úroveň členských států se objevily i v našich médiích, v některých případech ale nebyla interpretace nového předpisu správná. Ministerstvo životního prostředí proto upozorňuje, že o povolení k pěstování GM plodin v Evropské unii budou rozhodovat všechny členské státy společně stejným postupem jako dosud, na základě vědeckého posouzení rizik Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Povolení pro uvedení konkrétní GM plodiny na trh bude v případě kladného rozhodnutí vydáno na úrovni EU. Přijatá změna směrnice 2001/18/ES dává členským státům možnost následně omezit nebo zakázat pěstování těchto plodin, schválených pro pěstování v EU. Žádný členský stát tedy nemůže povolit pěstování GM plodin samostatně.

Nový právní předpis by měl vstoupit v platnost na jaře letošního roku tak, aby členské státy mohly uplatnit zlegalizované národní zákazy již v letošní pěstitelské sezóně. Ty by se případně týkaly pouze pěstování GM kukuřice MON810, kterou jako jedinou GM plodinu lze aktuálně v EU pěstovat.

Zdroje:

http://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace

http://www.transgen.de/aktuell/1807.doku.html