Evropská komise v pasti

12.2.2016 |

Na konci minulého roku vyzval Evropský parlament (dále EP) Evropskou komisi (dále EK), aby zrušila již vydaná povolení k novým geneticky modifikovaným organismům (dále GMO).

Šlo konkrétně o uvedení na trh GM kukuřice NK603 x T25, tolerantní k herbicidům s účinnými látkami glyfosát a glufosinát. Podle europoslanců překročila EK své pravomoci a schvalovací proces u všech podaných žádostí by měl být pozastaven do doby, než bude změněno nařízení EP a Rady č. 1829/2003 o uvádění GM potravin a krmiv na trh. EP také vyzval EK, aby předložila nový návrh nařízení.

Obdobný verdikt vynesl EP i v únoru letošního roku k třem typům GM sóji:

  • MON 87705 x MON 89788 (žadatelem je firma Monsanto, sója má nižší obsah nasycených mastných kyselin a vyšší obsah kyseliny olejové pro lepší stabilitu oleje, je tolerantní ke glyfosátu),
  • MON 87708 x MON 89788 (Monsanto, tolerantní ke glyfosátu a herbicidu dicamba) a
  • FG72 (Bayer, tolerantní ke glyfosátu a k herbicidům s účinnou látkou isoxaflutol).

EP argumentuje vyjádřením Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (součást WHO) k možné karcinogenitě glyfosátu, a dále pak připomíná závazek předsedy EK Junckera přezkoumat schvalovací proces GMO. Žádný z těchto důvodů ale není „neprůstřelný“. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhodnotil zdravotní rizika glyfosátu jinak než WHO.

EK již v dubnu loňského roku přišla s návrhem předpisu, podle kterého by o použití GM potravin a krmiv mohly rozhodovat členské státy samy (viz článek Biotrinu ze dne 8.11.2015). EP však tento návrh odmítl z obavy o narušení společného evropského trhu. EK přitom opakovaně prohlásila, že jiné řešení nemá, a tudíž v případě, že navržená změna neprojde, bude postupovat podle stávajících předpisů.

Ačkoliv usnesení EP není závazné, EK se v oblasti GMO ocitla v opravdu nezáviděníhodné pozici, vezmeme-li v úvahu nedávné vyjádření evropské ombudsmanky Emily O´Reilly. Ta naopak systém schvalování nových GMO označila za chybně vedený, neboť EK při něm nedodržovala stanovené lhůty (viz článek Biotrinu ze dne 4.2.2016).

 

Zdroje

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20151210IPR06853/MEPs-object-to-new-GM-maize-authorisation-and-invasive-species-list

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160129IPR11955/MEPs-object-to-three-GM-soybean-authorisations