BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Evropská komise povolí pěstování GM kukuřice 1507

Dvanáct let trvající schvalovací řízení o pěstování geneticky modifikované kukuřice 1507 (odolné vůči housenkám zavíječe kukuřičného) v EU se pomalu blíží k závěru.

Rozsudek Soudního dvora EU donutil Evropskou komisi předložit návrh povolení Radě k hlasování. Ačkoliv se 19 členských států vyslovilo proti pěstování této kukuřice a pouze Španělsko, Švédsko, Finsko, Estonsko a Velká Británie hlasovaly dne 11. února 2014 pro přijetí návrhu, nebylo dosaženo tzv. kvalifikované většiny pro úplné odmítnutí (členské státy EU mají různý počet hlasů podle velikosti, kvalifikovanou většinu tvoří více než dvě třetiny hlasů).

Podle pravidel EU nyní povolení k uvedení kukuřice 1507 na trh, včetně pěstování, vydá Evropská komise. Pravděpodobně se tak stane nejdříve v červnu.

Česká republika se v tomto případě zdržela hlasování.

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top