BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Evropská komise oddaluje rozhodnutí

Poslanci Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu dne 1. 12. 2015 diskutovali o použití genových technik šlechtění rostlin. Vědci je seznámili mimo jiné s projektem tvorby odrůd brambor odolných k plísni bramborové pomocí cisgenoze. Bylo též zdůrazněno, že vývoj nových technik postupuje velmi rychle.

Zástupkyně Evropské komise oznámila, že očekávané legislativní posouzení nových genových technik (zda rostliny připravené pomocí těchto technik spadají pod předpisy o GMO) bude předloženo členským státům až počátkem příštího roku, což znamená další prodloužení právní nejistoty.

videozáznam z Evropského parlamentu:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20151201-1500-COMMITTEE-AGRI
 

Zdroj: Ministerstvo pro životní prostředí

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top