Evropská komise oddaluje rozhodnutí

15.12.2015 |

Poslanci Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu dne 1. 12. 2015 diskutovali o použití genových technik šlechtění rostlin. Vědci je seznámili mimo jiné s projektem tvorby odrůd brambor odolných k plísni bramborové pomocí cisgenoze. Bylo též zdůrazněno, že vývoj nových technik postupuje velmi rychle.

Zástupkyně Evropské komise oznámila, že očekávané legislativní posouzení nových genových technik (zda rostliny připravené pomocí těchto technik spadají pod předpisy o GMO) bude předloženo členským státům až počátkem příštího roku, což znamená další prodloužení právní nejistoty.

videozáznam z Evropského parlamentu:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20151201-1500-COMMITTEE-AGRI
 

Zdroj: Ministerstvo pro životní prostředí