Evropská biotechnologická federace uspořádala kongres

22.7.2014 |

Evropská biotechnologická federace (EFB) je nezisková organizace, která sdružuje národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, university, biotechnologické firmy i jednotlivce.

Ve dnech 13. – 16. července 2014 pořádala v Edinburghu ve Skotsku již 16. evropský kongres o biotechnologiích (ECB16).

Tato akce se koná každý druhý rok ve spolupráci s řadou dalších organizací a je určena akademickým vědeckým pracovníkům i pracovníkům z průmyslové oblasti, čímž umožňuje vytváření kontaktů a partnerství mezi vědou a podnikatelskou sférou.

Kongres pokrývá širokou škálu oblastí biotechnologií jako je farmaceutický průmysl, výroba zařízení pro biotechnologie a medicínu, IT software a další. Kongresu se účastní také zástupci vládních a správních orgánů, konzultantské a právní firmy i jednotliví pracovníci zaměření na biotechnologie.

Rozsáhlý vědecký program ECB16 zahrnoval 21 sympozií. Ukázal výsledky a další směry ve výzkumu, vývoji i úspěchy v jejich realizaci.

Českou republiku svými přednáškami prezentovali:

  • prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum – Genetické modifikace rostlin (ječmen odolný vůči suchu)
  • RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze – Bioremediace a biodegradace
  • Ing. Stanislav Obruča, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně – Biologické odbourávání bioodpadů v potravinářském průmyslu.

Více informací připravujeme pro zářijové vydání Světa biotechnologií.

Zdroj: http://www.ecb16.com/