Evoluční původ SARS-CoV-2 odhalen?

22.9.2020 |

Mezinárodní skupině vědců z Číny, Evropy a Spojených států amerických se podařilo objevit linii viru SARS-CoV-2, která pravděpodobně cirkuluje již několik dekád (společně s dalšími viry se schopností infikovat člověka) v netopýrech.

Skupině vědců se podařilo kombinací několika expertíz (jako jsou rekombinace, fylogeneze, izolace virů, evoluční a molekulární biologie) zjistit, že linie skupiny virů, kam SARS-CoV-2 patří, se rozchází s dalšími netopýřími viry izolovanými před 40-70 lety. SARS-CoV-2 je geneticky podobný koronaviru RaTG13 (a to z 96 %) izolovaného v roce 2013 v Číně z netopýra vrápence prostředního (Rhinolophus affinis). Bylo zjištěno, že se SARS-CoV-2 od RaTG13 poprvé vývojově odchýlil již někdy okolo roku 1969. Dále pak vědci objevili, že jedním ze starších znaků, které SARS-CoV-2 sdílí se svými příbuznými, je doména vázající receptor (RBD) umístěná na proteinu Spike. RBD umožňuje viru rozpoznat a vázat se na receptory lidských buněk.

Podle předního odborníka na virologii prof. David L. Robertsona (University of Glasgow) to znamená, že pravděpodobně v Číně existují vrápenci, u kterých kolují i další viry schopné infikovat člověka. Dodal, že sekvence RBD SARS-CoV-2 byla doposud nalezena pouze u několika virů izolovaných z luskounů. Ti podle něj mohou působit jako tzv. mezihostitelé usnadňující přenos SARS-CoV-2 na člověka. Neexistují ovšem žádné důkazy o tom, že je přenos viru na člověka podmíněn infekcí luskouna. Výzkum dále naznačuje, že u SARS-CoV-2 se vyvinula schopnost replikace viru v horních dýchacích cestách lidí i luskounů, a že schopnost SARS-CoV-2 infikovat člověka nebyla dosud pozorována u jiného příbuzného netopýra.

 

Zdroje:

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18242