EU nedodržuje vlastní pravidla

4.2.2016 |

K tomuto závěru došla evropská ombudsmanka Emily O‘Reilly. Ta označila za chybnou administraci žádostí o uvedení nových geneticky modifikovaných organismů (dále GMO) na trh EU.

Na špatné, resp. časově neúměrné schvalování nových GMO si společně stěžovaly organizace EuropaBio, COCERAL a FEFAC. A evropská ombudsmanka jim po přezkoumání stížnosti dala za pravdu.

V období mezi 12. 9. 2012 a 12. 9. 2014 bylo Evropskou komisí (dále EK) chybně zadministrováno 20 žádostí o uvedení GMO na trh v EU. Lhůta, nastavená pravidly EU pro (ne)schválení nového GMO, je 3 měsíce. Nicméně schvalovací proces uvedených 20 žádostí trval v průměru 16 měsíců na jednu žádost.

Evropská ombudsmanka si nechala zaslat vyjádření EK ke zmiňované stížnosti a následně i komentáře stěžovatelů k tomuto vyjádření. Po prozkoumání všech dokumentů pak došla k závěru, že stávající pravidla nedávají EK žádný prostor pro neodůvodněné zdržování schvalovacího procesu. Navíc se nejednalo o pochybení v ojedinělých případech, ale o systematické překračování nastavené lhůty. Evropská ombudsmanka ani neshledala žádný rozumný důvod EK pro takové jednání a prohlásila, že zpoždění mohlo způsobit stěžovatelům újmu.

Ombudsmanka O’Reilly sice uznala, že EK má složitou pozici s ohledem na těžko dosažitelný konsensus mezi členskými státy v oblasti GMO, nicméně zároveň zdůraznila, že to neopravňuje EK, aby překračovala nastavená pravidla. Celou situaci pak označila za špatné řízení („maladministration“).

Dochází tak k paradoxní situaci, kdy orgány EU, nastavující pravidla pro občany a instituce EU, nejsou schopny tato pravidla samy dodržovat, a naopak je systematicky porušují. Otázkou teď už jen zůstává, jak velkou sílu má v EU slovo evropského ombudsmana, a zda vůbec a případně jak dojde k nápravě.

 

Zdroj:

https://www.europabio.org/agricultural-biotech/publications/european-ombudsman-gmos

https://www.ombudsman.europa.eu/cs/decision/en/63025