EU hledá odborníky pro své vědecké komise - včetně GMO

6.6.2014 |

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá odborníky, aby se stali členy jeho vědeckých týmů na posuzování rizik, a to včetně vědeckého panelu pro GMO.

O této výzvě informuje Ministerstvo zemědělství na svých internetových stránkách e-AGRI v sekci "Potraviny". Uvádí mj. že EFSA se opírá o zkušenosti a úsudek stovek vědců, kteří politickým činitelům EU poskytují potřebné poradenství k ochraně spotřebitelů, zvířat a rostlin. Vědecký výbor a vědecké panely úřadu se vždy skládají až z 21 vědců z celé Evropy a pokrývají široké spektrum disciplín. Tito odborníci – z univerzit, výzkumných institucí a vnitrostátních úřadů pro bezpečnost potravin – přinášejí do úřadu EFSA množství vědeckých znalostí, kritického myšlení a praktických zkušeností s rozhodováním, čímž zajišťují vysokou odbornou úroveň poradenství, které úřad poskytuje.

Profesor Joe Perry, předseda Vědeckého panelu pro geneticky modifikované organismy, říká: „Činnost, kterou úřad EFSA vyvíjí, je skutečně potřebná. Posuzování rizik je důležité nejen z vědeckého hlediska, ale i pro společnost. To je jeden z důvodů, proč jsem se do této činnosti zapojil. Vědci jsou rovněž spotřebiteli – každý člověk konzumuje potraviny – a mnozí jsou i rodiči, takže toto je příležitost, jak společnosti něco vrátit, prožít zajímavé chvíle při setkání s odborníky z různých zemí a snažit se o co nejlepší výkon v náročných oblastech.“

Uchazeči by měli být schopni prokázat zkušenosti s vědeckým posuzováním rizik a mít doložené odborné znalosti v jedné nebo více oblastech působnosti úřadu EFSA. Vybraným uchazečům bude nabídnut tříletý mandát počínaje červencem 2015. Odborníci, kteří mají o členství zájem, se vybízejí, aby podali přihlášku on-line. Přihlášky lze podávat do 18.6.2014.

Zdroje:

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/efsa/efsa-vyzyva-odborniky-aby-se-stali-cleny.html

http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm