Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém

25.5.2020 |

Pandemie onemocnění COVID-19 ovlivnila dostupnost potravin po celém světě. Vzhledem k zavedeným restrikcím došlo k přerušení dodavatelských řetězců, zákazu vývozu některými zeměmi, uzavření stravovacích zařízení a nárůstu nezaměstnanosti. Na tuto nečekanou situaci nebyl světový zemědělský systém připraven, a je proto nutné jej přizpůsobit. Zároveň se touto cestou otevírá příležitost k jeho zlepšení, díky němuž budou země případné další krize překonávat o mnoho snáz.

Závažné otázky vyžadující včasné řešení se nad zemědělstvím vznášely i před propuknutím pandemie. Stárnutí a chudoba zemědělců, změna klimatu a chybějící technologie jsou příkladem znepokojivých a stále nevyřešených témat.

Ze společného Prohlášení Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD), Světové banky a Světového potravinového programu (WFP) o dopadech COVID-19 na bezpečnost potravin a výživu, které bylo vydáno v rámci mimořádného zasedání G20 konaného dne 21. 4. 2020, vyplynul jasný závěr: Země musí spolupracovat na zajištění potravin pro všechny.

V Prohlášení je uvedeno, že pandemie COVID-19 vedla nejen k dramatickým ztrátám na lidských životech po celém světě, ale také představuje bezprecedentní výzvu s hlubokými sociálními a ekonomickými důsledky, včetně ohrožení bezpečnosti potravin a výživy. Zástupci všech zúčastněných institucí se shodují, že zemědělství a jeho logistické služby související s potravinami by měly být považovány za prioritu. Je potřeba vyvinout větší úsilí pro zajištění plynulého fungování potravinového řetězce a pro výrobu dostatečného množství bezpečných a výživných potravin pro celosvětovou potřebu.

Společné Prohlášení vyzývá země, aby se během této pandemie, která ovlivňuje všechny regiony světa, zaměřily na posílení spolupráce. Je důležité zajistit, aby politická nařízení, jako jsou krátkodobá opatření k omezení obchodu, nenarušovala globální trhy. „Nyní je třeba přijmout rozhodná kolektivní opatření, aby se zajistilo, že tato pandemie neohrozí zabezpečení potravin,“ stojí v Prohlášení, jež končí výzvou k vyzdvihnutí Summitu o potravinových systémech 2021 jako příležitosti k prosazení transformačních opatření a přispění k činnosti OSN k dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030.

Po vydání tohoto Prohlášení uspořádalo Science Media Center (SMC) Malaysia ve spolupráci s Mezinárodní službou pro získávání agro-biotechnologických aplikací (ISAAA) a Universiti Putra Malaysia (UPM) webinář, který proběhl v sobotu 2. května 2020 s cílem projednat dopad pandemie COVID-19 na potravinové systémy. Panel odborníků z oblastí zajišťování potravin a biotechnologií pro zemědělství analyzoval klíčové otázky jako zajištění potravin a živobytí zemědělců, dopady potravinové nejistoty na hospodářství a zavádění norem ohledně technologií a inovací během krize i po ní. Ve svých závěrech se shodují s Prohlášením vydaným FAO, IFAD, Světovou bankou a WFP.

Potravinovou bezpečnost odborníci vnímají jako vícerozměrný termín, tedy nejen jako materiální, ale také cenovou dostupnost a dostatečný výběr vč. potravin s vysokou nutriční hodnotou. Během webináře bylo zdůrazněno, že nás pandemie COVID-19 přinutila přehodnotit naše potravinové systémy a zemědělství musí být jasnou prioritou, aby byla zajištěna kontinuita dodávek potravin na celém světě. Odborníci se shodli na nutnosti investovat do výzkumu a vývoje technologií, které přinesou vyšší produkci a jejichž význam byl do současné doby značně upozaďován.

„COVID-19 nebude jediným narušitelem zajišťování potravin, který zažijeme v našem životě. Bude mnoho dalších a země musí být připraveny zajistit kontinuitu potravinového a dodavatelského řetězce,“ upozornil prof. Dr. Paul Teng během jednání na další z bodů zmíněných v Prohlášení organizací.

Jako pozitivní faktor vnímají odborníci vyšší zájem lidí o pěstování plodin v domácích podmínkách, tzv. „městské zemědělství“. Lidé si začali uvědomovat, jak plodiny rostou a jakou cestu musí podstoupit, než se dostanou do jejich domovů.

 

Zdroj:

https://sciencemediacentremalaysia.com/media-release/2020/05/media-release-the-impact-of-covid-19-on-food-systems/

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18092

http://www.fao.org/news/story/en/item/1272058/icode/