Další GM plodiny míří do EU

11.8.2018 |

V souvislosti s letošním suchem v Evropě se v médiích objevují zprávy o naléhavé potřebě dovozů krmiv. V případě sóji již došlo ke skokovému nárůstu importu z USA, přesné údaje zveřejnila Evropské komise ve svém tiskovém prohlášení ze dne 1. srpna 2018. Tato situace pravděpodobně urychlila i vydání povolení pro uvedení dalších GM plodin na evropský trh.

I přes odpor europoslanců, jejichž zamítavá stanoviska naštěstí nejsou právně závazná, rozhodla Evropská komise povolit dovoz a zpracování dvou typů kukuřic:

  • „Trojkombinace“ MON87427 x MON89034 x NK603, s tolerancí ke glyfosátu a odolností vůči zavíječi, byla schválena po pěti letech projednávání žádosti firmy Monsanto.
  • Rozhodování o kukuřici 1507 x 59122 x MON810 x NK603 s obchodním názvem Optimum™ Intrasect XTRA, odolné vůči zavíječi i bázlivci kukuřičnému a tolerantní ke glyfosátu, trvalo ještě déle – firma Pioneer podala žádost v roce 2011!

Dále Komise prodloužila platnost povolení pro kukuřice DAS 59122 (obch. Název Herculex Rootworm, odolná vůči bázlivci) a GA21 (obch. název Agrisure, tolerantní ke glyfosátu). Nadále se budou moci do Evropy dovážet i produkty z Roundup Ready cukrové řepy H7-1.

Vzhledem k tomu, že povolení pro uvádění na trh v EU jsou vydávána s platností na 10 let, měla by být do konce letošního roku prodloužena ještě další, např. herbicid-tolerantní sója MON89788 (obch. název Roundup Ready 2 Yield®). V závěrečné fázi projednávání je žádost firmy Dow o dovoz a zpracování sóji  DAS-44406-6 (obch. název Enlist E3™) s tolerancí k několika herbicidům.

 

Zdroj:

https://eur-lex.europa.eu

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm