CRISPR jako nástroj pro léčbu onemocnění COVID-19

26.7.2021 |

Podle studie australských vědců z Dohertyho institutu v Melbourne  a Peter MacCallum Cancer Centre, která byla nedávno zveřejněna v prestižním časopise Nature Communications, lze  využít technologii CRISPR k úspěšnému zablokování replikace viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, v infikovaných lidských buňkách. To by mohlo otevřít zcela nový způsob léčby COVID-19 a pomoci najít efektivní cestu, jak se vypořádat s původci případných budoucích pandemií nebo s již známými viry, jako jsou chřipka, ebola nebo HIV.
 
Pomocí in vitro experimentů vědci navrhli nástroj CRISPR tak, aby rozpoznal přítomnost viru SARS-CoV-2 včetně jeho variant, jako je např. alfa, a zabránil jeho replikaci. V práci využili celogenomovou výpočetní predikci a screening s rozlišením jednoho nukleotidu k přeprogramování CRISPR-Cas13b proti RNA viru SARS-CoV-2. Efektory Cas13b zaměřené na oblasti transkriptů S proteinu a nukleokapsidy dosáhly více jak 98% účinnosti v „umlčení“ cílových úseků v modelech bez přítomnosti viru; optimalizovaný multiplexní CRISPR/Cas13b pak potlačil replikaci viru v savčích buňkách infikovaných replikačně kompetentními viry včetně jedné z obávaných mutací B.1.1.7 (alfa mutace, která byla poprvé zachycena na území Velké Británie). 
 
"Zaměřili jsme se na několik částí viru - na části, které jsou velmi stabilní a nemění se, i na části, které jsou velmi proměnlivé - a všechny fungovaly při inaktivaci viru velmi dobře," uvedla Sharon Lewinová z Peter Doherty Institute, jedna z autorů publikace.  
 
Vědci se domnívají, že tato technika by mohla být nejprve využívána při léčbě pacientů, kteří jsou s COVID-19 hospitalizováni. Perorální podání jednoduchého antivirotika by představovalo efektivní způsob léčby. Za ideální situaci pak autoři studie považují podání antivirotika ihned poté, co byl pacient pozitivně testován na COVID-19, čímž lze předejít komplikacím a těžkému průběhu nemoci.
 
Než bude možné tuto potenciální léčbu podávat lidem, musí prokázat účinnost a bezpečnost na zvířecích modelech. Publikovaná zjištění jsou založena na předběžných laboratorních testech in vitro, in vivo studie by měla být zahájena v blízké době. 
 
 
Zdroje: