CRISPR-Combo systém pro simultánní editaci a aktivaci genů

3.4.2023 |

Přestože i v Indii podléhá pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin poměrně přísným regulacím, je zde výzkum nástrojů umožňujících genomové editace v plném rozkvětu. O tom vypovídá například nedávný výzkum vědců z Amrita School of Biotechnology, kteří vytvořili flexibilní platformu CRISPR-Combo pro simultánní editaci genomu a aktivaci genů v rostlinách. Výsledky jejich studie, které jsou shrnuty v Science Open, demonstrují potenciální využití této technologie pro efektivnější šlechtění plodin.
 
Systémy pro editaci genomu založené na technologii CRISPR-Cas9 byly stejně jako aktivační systémy CRISPR již dříve využity pro úpravy rostlinného genomu a jeho exprese. Obvykle však bylo těchto systémů využíváno samostatně. Cílem zmíněné studie bylo především prozkoumat potenciál kombinace těchto systémů, k čemuž byla vytvořena platforma CRISPR-Combo.
 
Týmu vědců se pomocí CRISPR-Combo systému zdařilo u rostliny Arabidopsis thaliana aktivovat gen pro florigen (fytohormon, promotor kvetení) a zároveň zkrátit její životní cyklus, čímž došlo k urychlení procesu screeningu rostlin s modifikací a bez modifikace. Aktivací obdobných morfogenetických genů v topolu dále demonstrovali zvýšenou schopnost a rychlost regenerace či reprodukce GM rostlin. Kromě toho byl CRISPR-Combo systém využit pro vývoj rýže se sníženou závislostí na exogenních rostlinných hormonech. 
 
Na základě dosavadních výsledků se zdá, že by s využitím platformy CRISPR-Combo mohlo být dosaženo značného usnadnění a zefektivnění procesu modifikace plodin. Pokud budou další výsledky v této oblasti alespoň stejně pozitivní, budou z nich díky zvyšování výnosů i zlepšování vlastností plodin těžit jak samotní pěstitelé, tak i konečný spotřebitel. 
 
 
Zdroje: