Co nám říkají průzkumy veřejného mínění?

13.2.2015 |

V lednovém čísle časopisu Food Demand Survey, který vydává Oklahoma State University, byla zveřejněna studie zachycující postoje spotřebitelů v oblasti GMO ve srovnání s dalšími diskutovanými tématy v oblasti potravin.

Studie zahrnuje vyjádření minimálně 1.000 spotřebitelů v reprezentativním zastoupení obyvatel USA (dle věku, pohlaví, vzdělání a sídla).

Dle výsledků provedené studie problematika GMO stále zůstává na čele žebříčku ve srovnání s jinými diskutovanými tématy v oblasti potravin jako např. salmonelóza, antibiotika, hormony, prasečí chřipka, BSE, klonování apod.

Co se týká povědomí obyvatel USA o různých problematických tématech, v tomto ohledu GMO vede pomyslný žebříček, nicméně je třeba zároveň dodat, že zjištěná hodnota se zde pohybuje na úrovni cca 2,3; kde v rámci použité metodiky 1 znamená žádné povědomí a 5 velké povědomí o problematice. Navíc je tendence u GMO v delším horizontu spíše klesající.

Pokud jde o zájem spotřebitelů, hledisko, které rozhoduje při koupi potravin, GMO je opět spíše v popředí (společně se salmonelózou, bakterií E.coli, antibiotiky a hormony), přičemž hodnoty jsou v tomto případě na úrovni 3,3 při použití stejné škály viz výše.

Zajímavé byly odpovědi spotřebitelů na doplňující otázky dotazníku, které zjišťovaly, zda by občané USA podpořili povinné značení GMO. 82 % respondentů odpovědělo, že ano, nicméně téměř stejné procento spotřebitelů (80 %) požaduje i povinné označování potravin, které obsahují DNA.

Na další, doplňkovou otázku, zda spotřebitelé za poslední rok přečetli nějakou knihu o potravinách nebo zemědělství, 16 % odpovědělo, že ano, ale pouze cca 10 respondentů (z 1.000) dokázalo jmenovat konkrétní knižní titul. Nízká informovanost o poznatcích genetiky a pravděpodobně i obecně o zemědělství a potravinářství je tak jedním z důvodů zvýšených obav spotřebitelů v oblasti GMO.

 

Zdroj:

http://www.agecon.okstate.edu/agecon_research.asp (Vol. 2, Issue 9: January 16, 2015)