Co chystá EU na rok 2015 v oblasti GMO?

7.1.2015 |

O většině z následujících témat jste si již na stránkách Biotrinu mohli přečíst v loňském roce, nyní tedy uvádíme pouze stručný přehled, co nového může rok 2015 přinést pro zemědělské biotechnologie v Evropské unii:

  • Po čtyřech letech jednání by měl být přijat předpis, který dává členským státům možnost omezit nebo zakázat pěstování GM plodin, schválených v EU. Plénum Evropského parlamentu bude o konečném znění hlasovat v polovině ledna.
  • Evropská komise zahrnula do svého plánu práce revizi rozhodování o uvádění GMO na trh v tom smyslu, aby byl zohledněn názor většiny členských států. Dosud byla pro zamítnutí žádosti potřeba tzv. kvalifikovaná většina, což jsou přibližně tři pětiny hlasů.
  • Měl by být obnoven schvalovací proces. Nejméně 12 žádostí o dovoz a zpracování GM plodin čeká na konečné rozhodnutí Evropské komise. V roce 2014 nebylo vydáno ani jediné povolení, přitom celý schvalovací proces trvá několik let. Evropský zpracovatelský průmysl (sdružení EuropaBio, FEFAC a FEDIOL) označuje tuto situaci za zcela neúnosnou.
  • V návaznosti na přijetí předpisu o národních zákazech pěstování GM plodin by měly být do dvou let aktualizovány přílohy směrnice 2001/18/ES, které stanoví postup hodnocení rizika pro životní prostředí a rozsah informací, nutných pro tento proces. Základem pro novelizaci budou již publikované dokumenty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Zdroje:

Plán práce Evropské komise na rok 2015 (+ příloha 1 – nové iniciativy)

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm

Evropský parlament o GMO

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141204IPR82835/html/Deal-reached-on-new-rules-allowing-flexibility-for-EU-countries-to-ban-GMO-crops