BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Členové spolku

Seznam členů k 19. 3. 2018:

  • prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (předsedkyně spolku)
  • Ing. Jana Doležalová
  • Ing. Naďa Koníčková
  • prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
  • doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc.
  • Martina Prášková (hospodářka spolku)
  • Ing. Marie Říhová, Ph.D. (sekretářka spolku)
  • Ing. Helena Štěpánková
  • Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
  • a další 4 členové

Potraviny
a spotřebitel

BIOTRIN z.s. je členem pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny, která vydává tiskoviny na podporu orientace spotřebitele v kvalitě a značení potravinářských výrobků.