BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Členové spolku

Seznam členů k 31. 7. 2018:

 • prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (předsedkyně spolku)
 • Ing. Jana Doležalová
 • Ing. Naďa Koníčková
 • Ing. Simona Lencová
 • prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
 • doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc.
 • Martina Prášková (hospodářka spolku)
 • Ing. Karel Říha
 • Ing. Marie Říhová, Ph.D. (sekretářka spolku)
 • Ing. Helena Štěpánková
 • Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
 • a další 2 členové