BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Členové spolku

Přehled členů k 30. 11. 2020 (celkem 21 členů):

 • prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (předsedkyně spolku)
 • Ing. Marie Říhová, Ph.D. (sekretářka spolku)
 • Martina Prášková (hospodářka spolku)
 • Ing. Eliška Čermáková
 • Mgr. Ondřej Chlumský
 • Ing. Jana Doležalová
 • Ing. Diliara Jílková
 • Ing. Naďa Koníčková
 • Ing. Simona Lencová
 • prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
 • doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc.
 • RNDr. Slavomír Rakouský, CSc.
 • Ing. Karel Říha
 • Ing. Helena Štěpánková
 • Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
 • Petr Žák
 • a dalších 5 členů

Aktuálně

NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top