Čína povolila dovozy GM plodin

20.1.2015 |

Čína oficiálně povolila dovozy geneticky modifikovaných (GM) plodin, a to GM kukuřice Viptera od firmy Syngenta AG (kukuřičné zrno i vedlejší produkty) a dvou typů GM sóji od firem DuPont Pioneer a Bayer CropScience AG, pro lidskou konzumaci a jako krmivo.

Čínská vláda a vláda USA aktuálně nastolily Strategický zemědělský inovativní dialog, který následuje činnost Společné komise USA a Číny pro obchod (Joint Commission on Commerce and Trade) v roce 2014. Cílem tohoto dialogu je synchronizace politik, včetně oblasti zemědělských biotechnologií, které podpoří inovace v zemědělství a zajistí, aby regulatorní rámce obou zemí byly včasné, predikovatelné a ochraňovaly zemědělský obchod mezi USA a Čínou.

Zdroj:

http://www.isaaa.org/

https://www.bio.org/media/press-release/bio-applauds-us-china-agreement-steps-enhance-ag-biotech-trade.