České mléko bez GMO

1.10.2016 |

To je aktuální trend na českém trhu, který téměř vymýtil pěstební plochy s Bt kukuřicí u nás. Běžný spotřebitel, který v podstatě neví, co jsou to geneticky modifikované organismy (dále "GMO"), jásá. Naproti tomu odborníci jen smutně kroutí hlavou.

Pokud opomeneme problematiku GMO jako takovou a použijeme ke zhodnocení současné situace „selský rozum“, pak se i běžný spotřebitel bude divit. Zásadními otázkami jsou: Vyskytuje se na trhu EU mléko s obsahem GMO? Nevyskytuje, jelikož ani v EU ani ve světě není povolena geneticky upravená kráva. Může se GMO přenést z krávy krmené GM krmivem do mléka? Odpověď je: Ne. Nemůže. Jak udržet cenu mléka na evropském trhu po zrušení kvót na produkci mléka? Odpovědí může být: Využít všechny nástroje marketingu.

Jako nejrychleji zareagovala mlékařská velmoc Německo. Rozhodli se zaměřit na produkci „mléka a mléčných výrobků bez GMO“ a oslovit tak spotřebitele neznalé problematiky GMO nebo již vystrašené marketingovými kampaněmi zaměřenými proti GMO. Tak se stalo, že i české mlékárny jako vývozci syrového mléka do Německa byly dotlačeny k produkci tzv. mléka bez GMO.

Následně mlékárny informovaly české zemědělce, za jakých podmínek od nich mléko vykoupí. Chovatelé nesmí dojnicím zkrmovat GM krmivo a neměli by být současně pěstiteli GM kukuřice. Celkově se zemědělci zaručují, že veškerá použitá technika, manipulace a skladování krmiv je beze stop GMO. Vše musí být písemně podloženo a v budoucnu může být kontrolováno buď samotným odběratelem, dozorovým nebo certifikačním orgánem.

Ačkoliv české mlékárny a zemědělci mohou očekávat značná omezení a dodatečnou administraci, jsou ochotni toto všechno podstoupit a podtrhnout tak absurdní jednání ze strany německých mlékáren. Ty totiž přislíbily vykoupit „mléko bez GMO“ za vyšší cenu a to i přesto, že mléko s GMO se na trhu nevyskytuje.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství