České Budějovice přivítají biotechnologické elity

14.10.2013 |

17.10.2013 se v Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní konference „BIOTECHNOLOGIE 2013“, „Možnosti a vize rozvoje biotechnologií v ČR“.

Konference se zúčastní špičky na poli vědy a výzkumu, poradci s mezinárodními zkušenostmi a výkonní ředitelé úspěšných biotechnologických klastrů i firem. Účastníci konference budou mít příležitost navázat cenné kontakty i zajímavá partnerství. Odborníci z České republiky, Rakouska a Německa budou hovořit o aktuálních trendech rozvoje biotechnologií.

Prezentovány budou mj. národní priority orientovaného výzkumu, kritická SWOT analýza současného stavu biotechnologií či služby profesních biotechnologických organizací. Představeny budou také konkrétní možnosti financování biotechnologií ze soukromých, národních i z evropských zdrojů v příštím programovacím období, úspěšné modely spolupráce akademického a privátního sektoru i zkušenosti předních osobností tohoto oboru.