BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

České Budějovice přivítají biotechnologické elity

17.10.2013 se v Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní konference „BIOTECHNOLOGIE 2013“, „Možnosti a vize rozvoje biotechnologií v ČR“.

Konference se zúčastní špičky na poli vědy a výzkumu, poradci s mezinárodními zkušenostmi a výkonní ředitelé úspěšných biotechnologických klastrů i firem. Účastníci konference budou mít příležitost navázat cenné kontakty i zajímavá partnerství. Odborníci z České republiky, Rakouska a Německa budou hovořit o aktuálních trendech rozvoje biotechnologií.

Prezentovány budou mj. národní priority orientovaného výzkumu, kritická SWOT analýza současného stavu biotechnologií či služby profesních biotechnologických organizací. Představeny budou také konkrétní možnosti financování biotechnologií ze soukromých, národních i z evropských zdrojů v příštím programovacím období, úspěšné modely spolupráce akademického a privátního sektoru i zkušenosti předních osobností tohoto oboru.

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top