BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Cas-CLOVER - alternativa ke CRISPR/Cas9

CRISPR/Cas9 je nejpoužívanějším systémem pro editaci genů, kterým se provádí genetické úpravy požadovaných vlastností u rostlin, zvířat a jiných organismů. Je to velice přesná editační metoda využívající tzv. naváděcí molekulu gRNA (guide RNA) a Cas9 (endo)nukleasu (enzym štěpící nukleovou kyselinu rozkladem fosfodiesterové vazby) k vytvoření zlomu v dsDNA na místě sekvence komplementární ke gRNA (Obr. 1).

 

Obrázek 1

 

  • snadné použití
  • jedna naváděcí gRNA
  • určité množství nespecifických zásahů („off-target“ aktivita).

 

V některých případech však nedochází ke štěpení pouze v místě přesně komplementární sekvence ke gRNA, ale i k tzv. necílovým zásahům, tedy štěpení v necílových místech genomu editovaného organismu. Těmto necílovým zásahům editačního nástroje CRISPR se výzkumníci samozřejmě snaží zabránit. Testovány jsou různé modifikace jako např. použití zkrácené gRNA, přídavek GG na 5´konec či indukované exprese (např. teplem).

Od začátků používání již CRISPR/Cas9 prokázal vysokou účinnost u genových editací v nekomerčním prostředí. Stále však existují nezodpovězené otázky týkající se volného použití systému v komerční oblasti, a mnoho potenciálních uživatelů tak zůstává mimo hru.

Na webináři pořádaném 14. dubna 2020 Genetic Engineering and Biotechnology News (GEN) byla představena nová technologie pro úpravu genů s názvem Cas-CLOVER. Cas-CLOVERTM, vyvinutý společností Hera BioLabs (USA), je funkčně podobný CRISPR/Cas9, ale používá jiný nukleasový protein, nazývaný Clo51. Cas-CLOVER je fúzní protein, patentově chráněný, který obsahuje nukleasou inaktivovaný protein Cas9 fúzovaný s Clo51 endonukleasou (Obr. 2).

 

Obrázek 2

 

  • dCas9 je mutován a není schopen štěpit DNA; slouží pouze jako protein vázající se na DNA. Štěpná aktivita závisí na dimerizaci nukleasy Clo51
  • snadné použití
  • dvě naváděcí gRNA
  • vysoce efektivní rozpoznávání RNA je řízené defektní dCas9; vysoká přesnost.

 

Systém CRISPR/Cas9 používá jedinou naváděcí gRNA a (jak je uvedeno výše) bylo prokázáno, že vytváří nežádoucí mutace. Cas-CLOVER dosahuje větší specifičnosti díky využití dvou navádějících RNA a také tím, že pro nukleasovou aktivitu je nutná dimerizace podjednotek spojených s každou naváděcí gRNA.

Specifita systému byla nedávno prokázána v epiteliální buněčné linii odvozené z vaječníku křečka čínského (CHO buňky). Potvrdilo se, že systém Cas-CLOVER je stejně snadno použitelný jako CRISPR/Cas9 a při zachování vysoké účinnosti úprav nebyla detekovatelná necílová „off-target“ aktivita.

Cas-CLOVER je tedy alternativní vysoce přesná technologie úpravy genů společnosti Hera, která je jasně zaštítěna vydanými patenty a vykazuje nezjistitelnou necílovou “off-targed“ aktivitu. Je výlučně licencovaná společností Hera, sublicencovaná toutéž společností. Hera BioLabs nabízí komerční a výzkumné licence, a také službu ověření konceptu pro tuto technologii např. při výzkumu a v raných fázích vývoje léků.

 

Zdroje (včetně obrázků):

  1. https://www.herabiolabs.com/cas-clover/
  2. Xianghong Li et al. Cas-CLOVER™: A High-Fidelity Genome Editing System for Safe and Efficient Modification of Cells for Immunotherapy. 2018 Precision CRISPR Congress Poster Presentation, Boston, MA

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top