Cartagenský protokol slaví 10 let

15.9.2013 |

11. září oslavil 10 let vzniku Cartagenský protokol. Mezinárodní smlouva o biologické bezpečnosti byla uzavřena v lednu 2000 jako doplněk Úmluvy o biologické rozmanitosti a vstoupila v platnost 11.9.2003. Cartagenský protokol se zaměřuje na otázku přeshraničního pohybu geneticky modifikovaných organismů (GMO). Cílem protokolu je zajistit ochranu biologické rozmanitosti před případnými riziky GMO. Hlavním nástrojem protokolu je poskytování informací nezbytných pro rozhodování o tom, zda povolit import GMO do jednotlivých zemí; přitom se pracuje i s principem předběžné opatrnosti. Pro usnadnění výměny potřebných informací byl na základě protokolu vytvořen tzv. Biosafety Clearing-House, který zároveň signatářským zemím pomáhá protokol implementovat. K dnešnímu dni přistoupilo ke Cartagenskému protokolu 166 zemí světa, včetně České republiky (protokol podepsán dne 24.5.2000, tedy krátce po jeho přijetí). Pro zajímavost, mezi země, které se doposud k protokolu nepřipojily, patří např. Rusko či Spojené státy americké.