BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Cartagenský protokol slaví 10 let

11. září oslavil 10 let vzniku Cartagenský protokol. Mezinárodní smlouva o biologické bezpečnosti byla uzavřena v lednu 2000 jako doplněk Úmluvy o biologické rozmanitosti a vstoupila v platnost 11.9.2003. Cartagenský protokol se zaměřuje na otázku přeshraničního pohybu geneticky modifikovaných organismů (GMO). Cílem protokolu je zajistit ochranu biologické rozmanitosti před případnými riziky GMO. Hlavním nástrojem protokolu je poskytování informací nezbytných pro rozhodování o tom, zda povolit import GMO do jednotlivých zemí; přitom se pracuje i s principem předběžné opatrnosti. Pro usnadnění výměny potřebných informací byl na základě protokolu vytvořen tzv. Biosafety Clearing-House, který zároveň signatářským zemím pomáhá protokol implementovat. K dnešnímu dni přistoupilo ke Cartagenskému protokolu 166 zemí světa, včetně České republiky (protokol podepsán dne 24.5.2000, tedy krátce po jeho přijetí). Pro zajímavost, mezi země, které se doposud k protokolu nepřipojily, patří např. Rusko či Spojené státy americké.

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top