Budou se v USA označovat potraviny vyrobené z GMO?

9.8.2015 |

Americkou Sněmovnou reprezentantů prošel koncem července zákon, který se týká označování geneticky modifikovaných (GM) potravin v USA. Konkrétně jde o Safe and Accurate Food Labelling Act, který byl schválen poměrem 275 ku 150 hlasy zástupců jednotlivých států USA.

Nejvíce diskutovanou záležitostí bylo, zda označování bude či nebude povinné. Podle přijatého návrhu zákona nakonec FDA (Food and Drug Administration) musí povolit, ale ne vyžadovat, označování potravin, které byly vyrobeny z GMO. Jakmile nový zákon bude přijat, vznikne tak podle příznivců tohoto návrhu harmonizovaný standard pro označování GM potravin, založený na vědeckých poznatcích a dobrovolnosti.

Naopak, pro oponenty návrhu zákona, resp. ty, kteří vyzývali k povinnému označování GM potravin, bylo přijetí sněmovnou zklamáním. Šlo zejména o spotřebitelské organizace, ekologické organizace a výrobce Bio potravin. Hlavní argument oponentů pro přijetí povinného značení se nesl v evropském duchu, tj. zajistit informovanost spotřebitele a možnost volby.

Kladné přijetí návrhu zákona Sněmovnou reprezentantů přivítala např. organizace ASTA (American Seed Trade Association), a to vedle dalších cca 400 organizací zastupujících americký zemědělský a potravinářský sektor. Dle ASTA přijetí návrhu zákona svědčí o tom, že dolní komora Kongresu USA uznává genové inženýrství jako jeden z důležitých nástrojů amerického zemědělství.

Nyní bude zákon posuzovat Senát, tj. horní komora Kongresu USA.

 

Zdroje:

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1599

http://www.reuters.com/article/2015/07/23/us-usa-gmo-labeling-idUSKCN0PX17920150723

http://www.isaaa.org/