BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Bude výzva ESA vyslyšena?

Na půdě Evropské komise proběhla konference na téma Moderní biotechnologie v zemědělství. Diskutovány byly především výhody, které do oblasti potravinářství a zemědělství EU moderní biotechnologie přináší.

Na konferenci zaujali přítomné svým vystoupením zástupci Evropské semenářské asociace (ESA), kteří představili kampaň s názvem „Embracing the Power of Nature“. Tato iniciativa má za cíl přiblížit a vzdělat širokou veřejnost v oblasti nových technik šlechtění rostlin a současně poukázat na několik závažných problémů v této oblasti.

Prezident asociace Nigel Moore by rád touto kampaní oslovil především veřejnost, která nové techniky buď ignoruje nebo se k nim staví odmítavě. Je nutné si uvědomit, že bez inovativních postupů v oblasti šlechtění a pěstování rostlin bychom nedosáhli tak vysoké kvality a různorodosti potravin, jaké dnes naše supermarkety nabízejí. Navíc nové techniky umožňují nejen uspokojit poptávku po potravinách, ale také současně obhospodařovat méně zemědělské půdy a použít méně vstupů při pěstování rostlin (např. pohonné hmoty, lidská práce, chemikálie atd.)

Podle Nigela Moora není ale postoj široké veřejnosti jedinou překážkou v přijetí moderních biotechnologií. Další vývoj v oblasti inovativního šlechtění rostlin silně ovlivňují právní předpisy. ESA doufá, že rostlinné druhy vyvinuté posledními šlechtitelskými metodami nebudou podléhat dodatečné regulaci. Evropa by tak ohrozila možnost vyvíjet nové druhy rychleji, ekonomičtěji a s přesným zacílením na potřeby zemědělců, spotřebitelů a s vyšší ochranou životního prostředí.

 

Zdroj:

https://www.euroseeds.eu/putting-plant-breeding-innovation-heart-sustainable-eu-agri-food-policy

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15828

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/events/20170928_modern_biotech.htm

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top