Brusel pod taktovkou nejmenšího státu EU

2.1.2017 |

S novým rokem se předsednictví Evropské unie ujímá i nová země. Po Slovensku se pomyslného žezla chopil nejmenší  členský stát EU Malta. Tento středomořský ostrov se k Unii připojil v roce 2004, a tak je to jeho první předsednictví vůbec.

Předsednictví Malty začalo 1. ledna 2017 a bude končit 30. června 2017. Malta uzavírá pracovní program Rady EU sestavený nizozemským, slovenským a maltským předsednictvím.

Pracovní program maltského předsednictví se zaměřuje na několik klíčových oblastí:

  • Řešení migrační krize
  • Posílení jednotného trhu EU
  • Zajištění bezpečnosti občanů
  • Sociální začleňování
  • Stabilizace sousedských vztahů EU
  • Námořní odvětví

Malta nepatří mezi ryze zemědělské státy a v tomto směru tedy není příliš iniciativní. V nadcházejícím půlroce bude pokračovat v řešení dokumentů, které se nepodařily uzavřít slovenskému předsednictví (například reforma o ekologickém zemědělství, prosazení změn v oblasti potravinového řetězce atd.). Na programu bude nejen potravinářství, obchodní praktiky, společná zemědělská politika, ale především rybářství, ke kterému má Malta nejblíže.

Zásadní posun či změny v oblasti biotechnologií nejsou v první polovině roku 2017 očekávány.

 

Zdroj:

https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx