Brusel otevře po dvou letech jednání zákazech GM plodin

18.2.2014 |

Brusel otevře po dvou letech jednání o národních zákazech pěstování GM plodin

V souvislosti s nerozhodným hlasováním o povolení pěstování GM kukuřice 1507 v Radě donutily členské státy a Evropská komise řecké předsednictví EU, aby znovu zahájilo diskuse o právním předpisu, který umožní členských státům na svém území zakázat pěstování GM plodin, schválených v rámci EU.

Návrh tohoto předpisu představila Evropská komise už v polovině roku 2010, v následujících dvou letech byl předmětem intenzivních jednání. Nepodařilo se však dosáhnout shody členských států a v první polovině roku 2012 se jednání dostala do slepé uličky.

Několik států EU na svém území zákazy pěstování GM plodin už vyhlásilo (Maďarsko má dokonce takový zákaz v ústavě), ale podle stávajících právních předpisů by jakékoliv omezení používání již schválených GMO mělo být založeny na nových vědeckých informacích o rizicích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) musí tyto nové informace vyhodnotit. Pokud EFSA riziko nepotvrdí, měl by být zákaz zrušen, což se zatím nikdy nestalo, i když EFSA v žádném případě neuznal důvody pro zákaz za oprávněné.