BIOTRIN partnerem programu Potraviny pro budoucnost

30.9.2019 |

BIOTRIN se stal partnerem programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, který je zaměřen na biotechnologie a možnosti jejich využítí v zemědělství i potravinářství.

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost reaguje na významný společensko-ekonomický problém, kterým je riziko celosvětového nedostatku potravin, jejich kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita produkce. Využívá multidisciplinární přístupy a nejmodernější technologie, které mohou přispět nejen k vyšší efektivitě šlechtění, k lepšímu využití cenných látek či mikrořas, ale v konečném důsledku i k prevenci některých nemocí trávicího traktu, či k omezení plýtvání potravinami.

Programu se účastní špičková výzkumná pracoviště ústavů AV ČR, která spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti.

Nové poznatky pomohou například šlechtitelům a využijí je i podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných potravin, státní správa, neziskové či pacientské organizace.

Cílem Strategie AV21 je výrazněji profilovat Akademii věd jako instituci, která pomáhá řešit problémy současné společnosti a čelit výzvám, před nimiž stojí. Odtud i její motto „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.

BIOTRIN se již těší na užší spolupráci v rámci zmiňovaného programu!

 

Zdroj: https://www.potravinyav21.cz/data/files/164/164_458_161223-Brozura-web.pdf