Biotechnologie pro veřejnost

16.5.2019 |

V červnu t.r. má česká veřejnost příležitost dozvědět se aktuální zajímavé informace z oblasti biotechnologií. 11. 6. 2019 se bude v Praze konat veřejná schůze České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (dále jen ČK GMO) spojená se seminářem Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva (dále jen VV GMPK).

      

ČK GMO je odborným poradním orgánem Ministerstva životního prostředí, VV GMPK Ministerstva zemědělství; v obou vědeckých subjektech jsou zastoupeni naši přední odborníci v oblasti GMO a obecně biotechnologií.

Kromě představení činnosti ČK GMO i VV GMPK jsou na programu červnové akce tato aktuální témata:

  • Novinky v oblasti genové terapie
  • Možnosti detekce editovaných rostlin
  • Význam GMO surovin pro výrobu krmiv v EU

Akce se koná v sídle Ústřední veterinární správy SVS, v budově Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (Slezská 100/7, Praha 2) dne 11. 6. 2019 od 10. hodin. Na akci se není třeba registrovat.

Pozvánka ke stažení zde: