Bezplatný on-line kurs o GMO

3.9.2016 |

13. 9. 2016 začíná běžet on-line kurs na téma GMO: „Science and Politics of the GMO“. Tento edukativní kurs pořádá americká Cornellova universita v Ithace, ve státě New York, a spadá pod sekci „Potraviny a výživa“.

On-line kurs je zaměřen na základní poznatky o tom, co je to GMO, a jaký je potenciál biotechnologií v zemědělství. Pozornost je zaměřena i na politické aspekty GMO a argumenty pro a proti této technologii, stejně tak i na rozbor vlivu politického prostředí na individuální přístup ke GMO i celou společnost, včetně přínosů a rizik spojených s GMO.

Účastníci kursu se také seznámí s tím, jak obecně funguje věda, jaké jsou její možnosti a limity.

Do kursu se může přihlásit každý, kdo má přístup k internetu. Přihlašování na uvedený kurs je již aktivní, přímý odkaz na něj je zde:

https://www.edx.org/course/science-politics-gmo-cornellx-gmo0101x#

On-line kurs je veden v anglickém jazyce a je plánován jako 5 týdenní, vyžaduje cca 3 – 4 hodiny studia týdně. Kurs je bezplatný; platí se (v případě zájmu účastníka) pouze vydání certifikátu o absolvování kursu.

 

Zdroj: https://www.edx.org/course/science-politics-gmo-cornellx-gmo0101x#