Antokyany prodlužují trvanlivost rajčat

9.1.2014 |

Vědci z britského John Innes Centre objevili, že zvýšením obsahu antokyanů v rajčatech se může prodloužit jejich doba trvanlivosti a tedy i prodejnosti v obchodech. O tomto objevu podávajídetailnější informace ve své zprávě nazvané Anthocyanins Double the Shelf Life of Tomatoes by Delaying Overripening and Reducing Susceptibility to Gray Mold.

Antokyany jsou ve vodě rozpustné pigmenty ve vakuolách některých buněk. Patří ke flavonoidům, v rostlinách se vyskytují ve formě glykosidů. Barva se mění v závislosti na pH. Kyselé roztoky antokyanů bývají červené, neutrální fialové a zásadité modré. Používá se jako potravinové barvivo s označením E163. Jedná se o bezpečné aditivum, u kterého nejsou známy nežádoucí vedlejší účinky. Tvoří přirozenou součást lidské potravy. Dodává červenému vínu známé pozitivní terapeutické efekty, posiluje stěny cév.

Vědecký tým z John Innes Centre ve svém pokusu využil dva geny hledíku (Antirrhinum) Delila (Del) a Rosea1 (Ros1). Tyto, společně s kontrolním promotorem E8, vložil do rajčete, čímž se zvýšila exprese genů zodpovědných za biosyntézu antokyanů, a získali tak intenzivně fialové rajče – viz foto.
Během pěstování těchto fialových rajčat zjistili, že mají delší trvanlivost (později se kazí) než rajčata červená. Vedle pozdější doby zrání pozorovali také větší odolnost k plísni šedé (Botrytis cinerea), která je významným posklizňovým patogenem. Vědecký tým tak učinil závěr, že zvýšení obsahu přírodních antioxidantů, jakými je i antokyan, může být způsobem, jak prodloužit trvanlivost rajčat, ať už metodami genetického inženýrství nebo klasickým šlechtěním.