Alergie a GMO

26.12.2013 |

Nedávno vyšla zpráva Institute for Responsible Technology (IRT), kde je konzumace GM potravin spojována se vznikem alergických reakcí vedoucích ke střevním poruchám, celiakii či až k autoimunitním poruchám (celiakie = přecitlivělost na lepek). Podle IRT je takovými alergickými reakcemi postiženo 18 milionů Američanů a viníkem jsou podle zprávy mj. GM plodiny, zejména pak Bt toxin a glyfosát. Na základě toho začali v Americe někteří doktoři předepisovat diety bez GMO.

Proti zprávě se ohradila Celiac Disease Foundation (CDF), která závěry IRT odmítá. Hlavním argumentem pro to je, že se prozatím nekonzumuje žádná GM plodina, která by obsahovala lepek.

Nehledě na to, že ani neexistuje žádná vědecká studie, která by spojovala konzumaci GM plodin se vznikem celiakie. Odborníci také tvrdí, že zpráva je založena na hrstce studií, které byly chybně provedeny, a nebere v úvahu ostatních více než 2000 vědeckých studií, které nenašly žádné negativní vlivy konzumace GMO na zdraví lidí nebo zvířat. Zástupci CDF také poznamenali, že symptomy vyvolané přecitlivělostí na lepek lze zmírnit bezlepkovou dietou. Vynechání GM potravin doporučované některými lékaři je v tomto případě neúčinné, neboť žádné komerčně užívané GM potraviny lepek neobsahují.