BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Aktuálně z Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí na své webové stránce zveřejnilo úplný přehled vydaných povolení a posuzovaných žádostí o uvádění GM rostlin na trh v Evropské unii. Údaje pocházejí ze stránek Evropské komise, Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele, a dále z databáze Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti - Biosafety Clearing House. Tabulky jsou přehledně uspořádány podle druhu plodiny (kukuřice, sója, bavlník, řepka), dále jsou zahrnuty i okrasné rostliny (GM karafiáty).

Z těchto informací je dobře patrné spektrum modifikací GM plodin, pěstovaných ve světě. Povolení pro dovoz a zpracování vydaná v EU svědčí o tom, že Evropa se bez dovozů GM komodit neobejde.
 

Zdroje:

http://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/aktualni_informace/$FILE/oeres-zadosti_GMO_EU-20141020.pdf


 

Aktuálně

NOVÁ publikace  


sběr podpisů PETICE    opět prodloužen do

25. 4. 2021


19. května 2021   Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen