Aktuálně z Ministerstva životního prostředí

5.11.2014 |

Ministerstvo životního prostředí na své webové stránce zveřejnilo úplný přehled vydaných povolení a posuzovaných žádostí o uvádění GM rostlin na trh v Evropské unii. Údaje pocházejí ze stránek Evropské komise, Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele, a dále z databáze Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti - Biosafety Clearing House. Tabulky jsou přehledně uspořádány podle druhu plodiny (kukuřice, sója, bavlník, řepka), dále jsou zahrnuty i okrasné rostliny (GM karafiáty).

Z těchto informací je dobře patrné spektrum modifikací GM plodin, pěstovaných ve světě. Povolení pro dovoz a zpracování vydaná v EU svědčí o tom, že Evropa se bez dovozů GM komodit neobejde.
 

Zdroje:

http://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/aktualni_informace/$FILE/oeres-zadosti_GMO_EU-20141020.pdf