Aktuálně z EU

14.11.2014 |

Evropský parlament jedná o národních zákazech pěstování GM plodin, nová Evropská komise chce měnit pravidla pro schvalování GMO

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu („ENVI výbor“) projednává návrh předpisu, který dává členským státům možnost omezit nebo zakázat na svém území pěstování GM plodin, schválených v EU. Jde hlavně o politickou záležitost, předpis má v současné době minimální praktický význam, protože v EU je k pěstování povolena pouze kukuřice MON810, která se ve větším měřítku používá jen ve Španělsku. Ovšem právě z politických důvodů jsou jednání velmi obtížná.

Členským státům trvalo celé 4 roky, než v Radě dospěly k dohodě na legislativním řešení (viz předchozí články Biotrinu k tomuto tématu). Evropští poslanci ale mají jiné názory než ministři životního prostředí, a tak k dokumentu schválenému v červenci Radou předložili celkem 314 (!) pozměňovacích návrhů. Převážnou většinu z navržených změn ENVI výbor dne 11. 11. 2014 schválil.

Poslanecké návrhy mimo jiné zcela mění postup uplatňování národních zákazů. Rada navrhla v první fázi dohodu se žadatelem, aby ze své žádosti o pěstování určité plodiny v EU vynechal ten stát, který si pěstování nepřeje. ENVI výbor tuto fázi zcela ruší - členský stát by podle europoslanců prostě požadoval vynětí svého území z konečného rozhodnutí o pěstování v EU, bez odůvodnění, a tomuto požadavku by se muselo vyhovět.

Poslanci se také vyslovili pro to, aby členské státy měly povinnost stanovit zákonem pravidla koexistence, včetně opatření pro zamezení „kontaminace“ produkce sousedního státu v příhraničních oblastech.

Ke konečné verzi předpisu je tedy ještě daleko, nyní by mělo proběhnout několik kol jednání mezi Evropským parlamentem, členskými státy, zastoupenými předsednickou zemí (do konce letošního roku předsedá Itálie) a Evropskou komisí. Sporných témat bude více, mezi jiným to, aby uplatňování národních zákazů nezasahovalo do stávajícího systému hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí.

Nový předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zařadil do svého politického programu změnu rozhodování o uvádění GMO na trh v tom smyslu, aby Komise nepovolila GMO v případech, kdy je většina ČS proti. Impulsem k tomuto kroku se pravděpodobně stal výsledek hlasování v Radě v únoru letošního roku o pěstování kukuřice 1507. Ačkoliv se 19 členských států vyslovilo proti pěstování této kukuřice, nebylo dosaženo tzv. kvalifikované většiny pro úplné odmítnutí (členské státy EU mají různý počet hlasů v závislosti na počtu obyvatel, kvalifikovanou většinu tvoří více než dvě třetiny hlasů). Podle pravidel o rozhodování v EU by Evropská komise mohla i za této situace pěstování povolit (viz předchozí články Biotrinu k tomuto tématu).

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis (z Litvy, původním povoláním lékař, posledních 20 let politik) dostal za úkol připravit do poloviny roku 2015 revizi schvalovacího procesu. Změna by pravděpodobně měla zahrnovat veškeré rozhodování o použití GM plodin, tedy i schvalování pro dovoz a zpracování např. na krmiva, které až do letošního roku probíhalo celkem bez problémů.

 

Zdroje:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141110IPR78106/html/Environment-Committee-backs-flexibility-for-EU-countries-to-ban-GMO-crops

http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/eu-one-step-closer-law-national-gmo-crop-bans-309927

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/andriukaitis_en.pdf

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm