BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Aktuálně o BIOTRINU z. s.

BIOTRIN, z.s. – spolek pro podporu a rozvoj biotechnologií (dříve Sdružení BIOTRIN) je nevládní nezisková organizace založená vědeckými pracovníky ČR, která se zaměřuje na oblast moderních biotechnologií.

Cílem spolku je přispívat k rozvoji vzdělání české veřejnosti. Za tímto účelem spolek poskytuje informace o vědeckém výzkumu a dalších poznatcích z oblasti moderních biotechnologií, zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy (GMO) a novými technikami šlechtění (NBT – z angl. New Breeding Techniques), a to laické i odborné veřejnosti, orgánům státní správy, institucím, společnostem a dalším zainteresovaným subjektům.

Mezi hlavní aktivity spolku v současné době patří:

  • monitoring a šíření informací – publikace novinek z oblasti moderních biotechnologií prostřednictvím webové stránky http://www.biotrin.cz/,
  • spolupráce při pořádání tematicky zaměřených seminářů a konferencí,
  • spolupráce při vydávání informačních a vzdělávacích materiálů,
  • spolupráce se zainteresovanými subjekty, včetně zahraničních.

Spolek má aktuálně 21 členů (k 30. 11. 2020).

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top