BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Aktuálně o BIOTRINU z. s.

BIOTRIN, z.s. – spolek pro podporu a rozvoj biotechnologií (dříve Sdružení BIOTRIN) je nevládní nezisková organizace založená vědeckými pracovníky ČR, která se zaměřuje na oblast moderních biotechnologií.

Cílem spolku je přispívat k rozvoji vzdělání české veřejnosti. Za tímto účelem spolek poskytuje informace o vědeckém výzkumu a dalších poznatcích z oblasti moderních biotechnologií, zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy (GMO) a novými technikami šlechtění (NBT – z angl. New Breeding Techniques), a to laické i odborné veřejnosti, orgánům státní správy, institucím, společnostem a dalším zainteresovaným subjektům.

Mezi hlavní aktivity spolku v současné době patří:

  • monitoring a šíření informací – publikace novinek z oblasti moderních biotechnologií prostřednictvím webové stránky http://www.biotrin.cz/,
  • spolupráce při pořádání tematicky zaměřených seminářů a konferencí,
  • spolupráce při vydávání informačních a vzdělávacích materiálů,
  • spolupráce se zainteresovanými subjekty, včetně zahraničních.

Spolek má aktuálně 21 členů (k 30. 11. 2020).

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top