Aktuálně o BIOTRINU z. s.

BIOTRIN, z.s. – spolek pro podporu a rozvoj biotechnologií (dříve Sdružení BIOTRIN) je nevládní nezisková organizace založená vědeckými pracovníky ČR, která se zaměřuje na oblast moderních biotechnologií.

Cílem spolku je přispívat k rozvoji vzdělání české veřejnosti. Za tímto účelem spolek poskytuje informace o vědeckém výzkumu a dalších poznatcích z oblasti moderních biotechnologií, zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy (GMO) a novými technikami šlechtění (NBT – z angl. New Breeding Techniques), a to laické i odborné veřejnosti, orgánům státní správy, institucím, společnostem a dalším zainteresovaným subjektům.

Mezi hlavní aktivity spolku v současné době patří:

  • monitoring a šíření informací – publikace novinek z oblasti moderních biotechnologií prostřednictvím webové stránky www.biotrin.cz,
  • spolupráce při pořádání tematicky zaměřených seminářů a konferencí,
  • spolupráce při vydávání informačních a vzdělávacích materiálů,
  • spolupráce se zainteresovanými subjekty, včetně zahraničních.

Spolek má aktuálně 29 členů (k 1. 5. 2024).