Aktivity OECD v oblasti biotechnologií

1.6.2016 |

Významná úloha mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) spočívá v mezinárodní výměně informací a sledování trendů vývoje, což v oblasti biotechnologií představují především nové techniky šlechtění rostlin a rozšiřující se spektrum použití geneticky modifikovaných mikroorganismů.

Koncem roku 2010 bylo v rámci OECD ustaveno Globální fórum pro biotechnologie, kam patří:

  • Pracovní skupina pro harmonizaci regulačního dohledu nad biotechnologiemi (Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology), spadající pod Ředitelství pro životní prostředí. Tato skupina nedávno zveřejnila zprávu z workshopu o nových technikách šlechtění rostlin, který se konal počátkem roku 2014: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2016)5&doclanguage=en.
  • Pracovní skupina pro bezpečnost nových potravin a krmiv (Working Group for the Safety of Novel Foods and Feeds), spadající pod Ředitelství pro životní prostředí, a
  • Pracovní skupina pro biotechnologie, nanotechnologie a jejich společné použití (Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies) pod Ředitelstvím pro vědu, technologie a průmysl. Tato skupina, která vznikla v loňském roce spojením dvou pracovních skupin, se zabývá uvedenými oblastmi zejména z hlediska vědy a výzkumu, politické a ekonomické podpory inovací atd. V rámci několika projektů mapuje používání nových technologií v medicíně, průmyslu (např. výroba biopaliv) i v zemědělství viz https://www.innovationpolicyplatform.org/oecd-working-party-bio-nano-and-converging-tech-bnct-0. Zvláštní pozornost skupina věnuje novým genovým technikám, viz samostatný projekt o editaci genů a prezentace Steffi Friedrichs “The Age of Gene Editing” na worshopu věnovaném inovacím v potravinářství a zemědělství: http://www.oecd.org/tad/events/workshop-innovations-food-agriculture-february-2016.htm.

Sekretariát skupiny pro harmonizaci regulačního dohledu nad biotechnologiemi též nově editoval a vydal ve dvou svazcích výsledky činnosti z let 2011 – 2015, především dokumenty o biologii různých plodin, které slouží jako podklad k hodnocení rizik. Společně s dokumenty pracovní skupiny pro nové potraviny a krmiva jsou publikace dostupné on-line na: http://www.oecd.org/env/ehs/biotrack/.

Jednání pracovní skupiny pro harmonizaci regulačního dohledu nad biotechnologiemi se pravidelně zúčastňují i delegáti poradního výboru OECD pro obchod a průmysl BIAC (The Business and Industry Advisory Committee to the OECD). Tento „hlas byznysu v OECD“ letos prezentoval svá doporučení pro zajištění dostatku potravin prostřednictvím inovací v zemědělství. BIAC doporučuje odstranění nerovnoměrných regulací biotechnologií a současně podporu inovativních postupů ve šlechtění rostlin, což zahrnuje i ochranu duševního vlastnictví a přístup ke vzdělání, viz http://biac.org/wp-content/uploads/2016/04/2016-04-08-BIAC-VISION-PAPER-Innovations-in-Plant-Breeding1.pdf.

Dále BIAC odkazuje na stránky sdružení biotechnologických firem CropLife, kde jsou k dispozici přehledné vzdělávací materiály ke GM rostlinám: http://croplife.org/plant-biotechnology/.

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí