100 osobností, které významně ovlivnily obor biotechnologií

2.7.2015 |

V časopise Scientific American, který je významným zdrojem informací v oblasti vědy, technologií a politiky (a to již od roku 1845, kdy byl založen), byl vydán článek o předních osobnostech v oblasti biotechnologií. Článek je součástí každoroční publikace Worldview: A Global Biotechnology Perspective a zmiňuje 100 konkrétních (žijících) osobností, které se výrazným způsobem zapsaly v tomto oboru.

Mezi nejznámějšími článek uvádí např. Billa a Melindu Gatesovi, kteří financují biotechnologické projekty prostřednictvím svého nadačního fondu, nebo Cliva Jamese, zakladatele a emeritního prezidenta ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications). K dalším zmiňovaným osobnostem patří zástupci univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť, úřadů, biotechnologického průmyslu, publicisté aj.

Mezi 100 jmenovanými osobnostmi výrazně převažují rezidenti USA, nicméně na seznamu jsou také mimoameričtí zástupci s lokální působností např. v Číně, Mexiku, Malajsii, Austrálii, Francii, Belgii, Japonsku, Jižní Africe aj. Seznam se utvářel v několika krocích, na kterých se podíleli lídři v oblasti biotechnologií. Z původních cca 400 nominovaných osobností bylo nakonec vybráno 100 jmen.

V seznamu Scientific American nefiguruje žádné české jméno, nicméně pokud bychom obdobný průzkum uspořádali na úrovni ČR, pravděpodobně by mezi jmenovanými osobnostmi nechyběli prof. Petr, předseda České komise pro nakládání s GMO, či prof. Opatrný z Karlovy Univerzity v Praze. Vezmeme-li v úvahu i historické hledisko českých biotechnologií, jistě by na předních místech figuroval i prof. Drobník, iniciátor významných (ať už vědeckých či institucionálních) projektů v ČR a neúnavný propagátor moderních biotechnologií.

Zmiňované vydání Worldview: A Global Biotechnology Perspective, včetně kompletního seznamu osobností, najdete ke stažení zde: