Žampion se zvýšenou odolností proti hnědnutí

  • organismus: žampion
  • nová vlastnost: zvýšená odolnost proti hnědnutí
  • zacíleno na: spotřebitele, zpracovatele/prodejce
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Snížené hnědnutí u žampionů (pečárky dvouvýtrusé) je žádoucí, neboť nejen, že zlepšuje vzhled a trvanlivost produktu, ale usnadňuje i automatizovanou mechanickou sklizeň žampionů.

Žampion s vyřazeným genem způsobujícím hnědnutí vyvinuli vědci na Pensylvánské univerzitě v USA a připravili jej s pomocí editačního nástroje CRISPR/Cas9.

Prostřednictvím CRISPRu byl posunut čtecí rámec v jednom ze šesti genů kódujících polyfenoloxidasu (PPO), čímž byla snížena aktivita enzymu o 30 %. Došlo tedy k deleci velice krátkého úseku DNA (1 až 14 bp) konkrétního genu.

Konstrukt na bázi plasmidu pUC19 nesoucí naváděcí gRNA a nukleasu Cas9 byl zaveden do protoplastů hub pomocí transformace zprostředkované polyethylenglykolem (PEG) a byl přechodně exprimován. Při genové editaci (GE) těchto hub nebyl použit ani žádný selekční marker (znak využívaný k usnadnění výběru jedinců s požadovanou genetickou změnou). 

Takto upravená houba tedy neobsahuje žádnou cizorodou DNA, tzn., jedná se „transgenefree“ plodinu. To bylo ověřeno pomocí analýz PCR a Southern blot.

GE-PPO žampion může být pěstován a prodáván bez posuzování rizika USDA, tzn. bez procházení regulačním procesem, což z něj zároveň učinilo první plodinu upravenou pomocí tzv. nové techniky šlechtění (NBT), která od americké vlády obdržela zelenou pro pěstování i prodej.

Aktualizace ke dni: 1.2.2024


Zdroje:

United States Department of Agriculture, 2015 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Services. [cit. 12.11.2021]. Dostupné z: http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/15-321-01_air_inquiry.pdf

Biotrin, 2018 [online]. Bulletin Svět biotechnologií. [cit. 12.11.2021]. Dostupné z: https://www.biotrin.cz/store/sb-final-k-tisku.pdf