BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Vývoj slibné rostlinné vakcíny proti COVID-19

Pandemie onemocnění COVID-19 nadále sužuje celý svět, snaha o nalezení účinných vakcín a léčiv proto nepolevuje. Společnosti Medicago a GlaxoSmithKline (GSK) se sídlem v Quebecu zveřejnily průběžné výsledky testování bezpečnosti a imunogenity (schopnosti spouštět reakci obranyschopnosti) vyvíjené rostlinné vakcíny proti COVID-19. Výsledky druhé fáze testování (z celkem tří fází nezbytných před schválením a uvedením na trh) potvrzují slibný účinek pozorovaný již během první testovací fáze.

Výsledky ukazují, že imunogenita měřená titrem neutralizačních protilátek byla vysoká a přibližně desetkrát vyšší než u panelu pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky a reaktogenita (tj. vyvolání vedlejších účinků) byla obecně mírná až středně závažná a měla krátké trvání. Po aplikaci dvou dávek vakcíny došlo k vyvolání silné tvorby protilátek a buněčné imunitní odpovědi u všech testovaných osob bez ohledu na věk. 

Kandidát na vakcínu obdržel od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and drug administration – FDA) ve Spojených státech amerických označení „Fast Track“, tedy možnost urychleného přezkoumání s cílem usnadnit vývoj léčiv pro vážná onemocnění. Třetí fáze testování byla zahájena 16. března 2021 v Kanadě, USA, Velké Británii a Brazílii, další místa pro testování budou přibývat.

 

Zdroje:

Aktuálně

MÁTE MOŽNOST VYJÁDŘIT SE!
Veřejná konzultace | Evropská komise


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top