Rýže se sníženým obsahem arsenu

  • organismus: rýže
  • nová vlastnost: snížený obsah arsenu
  • zacíleno na: spotřebitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Arsen je chemický prvek, který se přirozeně vyskytuje v zemské kůře a podzemní vodou se dostává i do potravinového řetězce. Rezidua arsenu způsobují zdravotní problémy, jako jsou kožní změny, poškození cév a nervů a při nadměrné expozici i rakovinu. V EU jsou proto stanoveny maximální povolené limity arsenu v potravinách, a to 0,2 až 0,3 mg/kg pro běžné potraviny a 0,1 mg/kg pro kojeneckou výživu.

Rýže, která je většinou pěstována na zaplavených polích, je obzvláště náchylná k akumulaci arsenu v celé rostlině i zrnech. Kromě změn pěstebních podmínek, které jsou ale doprovázeny nižším výnosem (kumulace přijatého arsenu v menším množství vytvořené hmoty), hraje rozhodující roli při snížení obsahu arsenu také výběr odrůdy.

Čínští vědci na Sun Yat-sen University identifikovali gen odpovědný za transport arsenu do rostliny. Tento gen byl vyřazen z funkce technikou CRISPR/Cas9, čímž se snížil jak transport arsenu do rostliny, tak i jeho akumulace v rýžovém zrnu.

Výsledky poskytují důležité poznatky pro budoucí šlechtění odrůd se sníženými rezidui arsenu.

Aktualizace ke dni: 1.3.2024


Původní vědecký zdroj:
Ye, Y.; Li, P.; Xu, T.; Zeng, L.; Cheng, D.; Yang, M.; et al. OsPT4 Contributes to Arsenate Uptake and Transport in Rice. Front. Plant Sci. 2017, 8, 2197. doi:10.3389/fpls.2017.02197