Řepka se zvýšenou odolností proti hnilobě stonku

  • organismus: řepka
  • nová vlastnost: zvýšená odolnost proti hnilobě stonku
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Sclerotinia sclerotiorum, také známá jako hlízenka obecná nebo bílá hniloba, je houba napadající mnoho druhů rostlin, jako je např. řepka, slunečnice, brambory, luštěniny nebo zelí. Největší poškození způsobuje během období s teplým létem a vysokou vlhkostí.

U řepky se příznaky nemoci projevují po odkvětu jako bílé až šedavé skvrny na hlavním stonku nebo vedlejších větvích. Uvnitř stonku se vytvoří bílé vatovité mycelium houby, které poté přeroste i na povrch rostliny. Napadené stonky se pak lámou. U řepky to může vést ke ztrátám výnosů o 5 až 100 % v závislosti na závažnosti napadení.

Do nedávna záviselo šlechtění rostlin za účelem zvýšení jejich odolnosti vůči patogenním organismům na vyhledávání a využití existujících genů rezistence. Takové genetické zdroje jsou však u většiny plodin omezené, zejména u řepky. Možnost využití technik NBT pro tento účel je proto obrovskou výzvou.

Čínští vědci na Univerzitě Yangzhou úspěšně editovali s použitím technologie CRISPR/Cas9 genom řepky olejky tím, že upravili gen BnWRKY70, který hraje negativní roli při vytváření rezistence rostliny vůči S. sclerotiorum. Upravené rostliny vykázaly zvýšenou odolnost k této patogenní houbě ve srovnání se standardní linií řepky.

Aktualizace ke dni: 30.4.2024


Původní vědecký zdroj:
Sun, Q.; Lin, L.; Liu ,D.; Wu, D.; Fang, Y.; Wu, J.; et al. CRISPR/Cas9-mediated multiplex genome editing of the BnWRKY11 and BnWRKY70 genes in Brassica napus L. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2716. doi:10.3390/ijms19092716

Další zdroj:
Rakouský, S.; Ondřej, M.; Sehnal, F.; Habuštová, O.; Hussein, H. M.; Ovesná, J.; et al. Transgenic plant products and their introduction into the environment and crop protection systems, a risk assessment. In: Genomics for Biosafety in Plant Biotechnology; Nap, J.-P., Atanasov, A. I., Stiekema W. J., Eds.; IOS Press, Amsterdam, 2004. pp 173–183.