Řepka s pevnějšími šešulemi

  • organismus: řepka
  • nová vlastnost: zvýšená pevnost šešulí
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Po sójových bobech je řepka olejka druhou nejvýznamnější olejninou na světě a nejdůležitější olejninou ve střední a severní Evropě.

Jedna šešule řepky obsahuje v průměru 15 až 18 olejnatých semen. Pokud šešule praskne před sklizní, pak všechny její semena zemědělec samozřejmě nesklidí. Odhaduje se, že právě prasknutí šešule před sklizní způsobí snížení výnosu o 15 až 20 %. Při vysokých teplotách se ztráta výnosu ještě více prohlubuje.

V současné době se šešule i ostatní pletiva řepky zpevňují aplikací N-fenolů (přípravek Atonik apod.). Dalším zásahem je používání organických lepidel zpevňujících švy šešulí, a navíc bránící vstupu chorob do pletiv generativních orgánů řepky.

Řešení však nově nabízí i moderní biotechnologie.

Vědcům z Univerzity Christiana Alberta v Kielu se podařilo pomocí techniky CRISPR/Cas9 funkčně eliminovat gen, který negativně ovlivňuje pevnost švů šešulí. Vzhledem k tomu, že řepka je polyploidní rostlinou (tj. má několik kopií každého genu), musely být vypnuty všechny kopie tohoto genu. To nebylo možné provést s předchozími mutačními technikami používajícími chemikálie.

Použití technologie CRISPR/Cas9 tak otevírá nové perspektivy pro šlechtění odrůd řepky olejky, jejichž šešule nebudou praskat před sklizní ani během ní. To umožňuje výrazně zvýšit výnosy bez dalšího použití pesticidů a hnojiv.

Aktualizace ke dni: 30.4.2024


Původní vědecký zdroj:

Braatz, J.; Harloff, H.-J.; Mascher, M.; Stein, N.; Himmelbach, A.; Jung, C. CRISPR-Cas9 targeted mutagenesis leads to simultaneous modification of different homoeologous gene copies in polyploid oilseed rape (Brassica napus). Plant Physiol. 2017, 174, 2, 935-942. doi:10.1104/pp.17.00426