BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Kukuřice tolerantní vůči suchu

  • plodina: kukuřice
  • nová vlastnost: tolerance vůči suchu
  • země: USA
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • stav: výzkum
  • povoleno v EU: ne
Kukuřice tolerantní vůči suchu
(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Lze předpokládat, že v důsledku klimatických změn budou extrémní výkyvy počasí, jako jsou vlny veder, sucha anebo silné srážky, častější a závažnější. Proto vědci z celého světa pracují na vyšlechtění plodin, které budou lépe přizpůsobeny nepříznivým vlivům vnějšího prostředí.

Vědci z DuPont Pioneer zjistili, že rostliny kukuřice se zvýšenou aktivitou genu ARGOS8 se mohou lépe vyrovnat s podmínkami extrémního sucha. Pomocí techniky CRISPR/Cas9 upravili tento gen tak, aby zůstal aktivní ve stresových podmínkách a rostliny nepřestávaly růst i při nedostatku vody. Výsledkem bylo, že upravené rostliny dosáhly za stresových podmínek vyšších výnosů než kontrolní skupina rostlin.

Tentokrát na rozdíl od předchozích výzkumů nebyla vytvořena žádná bodová mutace. V tomto případě byl na místo zlomu indukovaného CRISPR/Cas9 vložen další ARGOS8 gen. Tento přístup umožňuje rozsáhlejší, ale stále velice přesnou genetickou modifikaci rostlinného materiálu.

Pro CRISPR/Cas řízené editace genomů rýže, pšenice a kukuřice byly vyvinuty velmi přesné metody, jimiž je možné nejen provádět cílené záměny bazí DNA, tedy jednotlivých „písmen“ genetického kódu, ale i manipulace s rozsáhlými úseky chromozomů (fyzickými nositeli DNA), např. jejich otočení nebo přesuny.

Díky dostatečným znalostem o genomu kukuřice, fyzickém umístění genů na chromozomech i jejich funkci, lze provádět cílené úpravy genů podílejících se na výnosu zrna kukuřice, kvalitativních znacích této plodiny (např. vzhledu rostliny, výživových ukazatelích), ale i genů uplatňujících při biotickém a biotickém stresu.


Původní vědecký zdroj:
Shi, J., Gao, H., Wang, H., Lafitte, H. R., Archibald, R. L., Yang, M., et al. (2017): ARGOS8 variants generated by CRISPR-Cas9 improve maize grain yield under field drought stress conditions. Plant Biotechnol. J. 15: 207-16. doi:10.1111/pbi.12603

Další zdroj:
Gillani, S.F. A., Rasheed, A., Majeed, Y., Tariq, H., Yunling, P. (2021): Recent advancements on use of CRISPR /Cas9 in maize yield and quality improvement. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 49: 12459. doi: 10.15835/nbha49312459
 

Aktualizace ke dni: 15.11.2021

Aktuálně

NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top