BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Kiwi s kompaktnějším růstem a dřívější dobou kvetení

  • plodina: kiwi
  • nová vlastnost: kompaktnější růst, dřívější doba kvetení
  • země: Nový Zéland
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • stav: výzkum
  • povoleno v EU: ne
Kiwi s kompaktnějším růstem a dřívější dobou kvetení
(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Kiwi zdomácnělo poměrně nedávno (okolo roku 1900 na Novém Zélandu), a tak dnes máme pouze několik málo odrůd, které jsou výsledkem cíleného šlechtění. Proto je komerční pěstování kiwi stále spojeno s několika problémy. Patří sem například nákladná technika pěstování, nedostatečný výnos v teplejším podnebí a vysoká náchylnost k chorobám. Další velký problém představuje dlouhá doba před první sklizní (může trvat až 5 let). Všechny tyto faktory jsou překážkou pro rozvoj vylepšených odrůd kiwi.

V r. 2009 v některých částech Itálie (nejvýznamnější evropský pěstitel kiwi) došlo k devastaci sadů kiwi v důsledku rakoviny kiwi způsobené napadením rostlin bakterií Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa). Jedním z důležitých směrů vývoje je tedy i získání odrůd odolných k Psa šlechtěním nebo prostřednictvím genových manipulací. K účinnému namnožení nových forem kiwi bezesporu napomohou vylepšené postupy tzv. „mikropropagace“ ze stonkových uzlin zkumavkových rostlin, které překonaly dřívější problém špatného zakořeňování řízků.

Vědci z Nového Zélandu dokázali pomocí CRISPR/Cas9 vytvořit kompaktnější rostliny kiwi s rychlejším rozkvětem a tvorbou jeho plodu. Tento přístup by mohl být užitečným nástrojem pro urychlení šlechtitelského procesu v budoucnosti, zvýšení produktivity a usnadnění pěstování kiwi ve skleníku.


Původní vědecký zdroj:
Varkonyi-Gasic, E.; Wang, T. C.; Voogd, C.; Jeon, S.; Drummond, R. S. M.; Gleave, A. P. et al (2019): Mutagenesis of kiwifruit CENTRORADIALIS-like genes transforms a climbing woody perennial with long juvenility and axillary flowering into a compact plant with rapid terminal flowering. Plant Biotechnol. J. 17: 869–880. doi:10.1111/pbi.13021

Další zdroje:

Deb, C. R., Gangmei, P. K. (2019): In vitro propagation of kiwi from nodal segments and development, a new rooting technique of micro shoots. Biotechnology 18: 64–76. doi: 10.3923/biotech.2019.64.76, 
https://scialert.net/abstract/?doi=biotech.2019.64.76 

Wang, T., Gleave, A.P. (2012): Applications of Biotechnology in Kiwifruit (Actinidia). In: Innovations in Biotechnology. Pp. 3–30. doi:10.5772/28673. https://www.researchgate.net/publication/221925026_Applications_of_Biotechnology_in_Kiwifruit_Actinidia
 

Aktualizace ke dni: 15.11.2021

Aktuálně

NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top