Kiwi s kompaktnějším růstem a dřívější dobou kvetení

  • organismus: kiwi
  • nová vlastnost: kompaktnější růst, dřívější doba kvetení
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Kiwi zdomácnělo poměrně nedávno (okolo roku 1900 na Novém Zélandu), a tak dnes máme pouze několik málo odrůd, které jsou výsledkem cíleného šlechtění. Proto je komerční pěstování kiwi stále spojeno s několika problémy. Patří sem například nákladná technika pěstování, nedostatečný výnos v teplejším podnebí a vysoká náchylnost k chorobám. Další velký problém představuje dlouhá doba před první sklizní (může trvat až 5 let). Všechny tyto faktory jsou překážkou pro rozvoj vylepšených odrůd kiwi.

V r. 2009 v některých částech Itálie (nejvýznamnější evropský pěstitel kiwi) došlo k devastaci sadů kiwi v důsledku rakoviny kiwi způsobené napadením rostlin bakterií Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa). Jedním z důležitých směrů vývoje je tedy i získání odrůd odolných k Psa šlechtěním nebo prostřednictvím genových manipulací. K účinnému namnožení nových forem kiwi bezesporu napomohou vylepšené postupy tzv. „mikropropagace“ ze stonkových uzlin zkumavkových rostlin, které překonaly dřívější problém špatného zakořeňování řízků.

Vědci z Nového Zélandu dokázali pomocí CRISPR/Cas9 vytvořit kompaktnější rostliny kiwi s rychlejším rozkvětem a tvorbou jeho plodu. Tento přístup by mohl být užitečným nástrojem pro urychlení šlechtitelského procesu v budoucnosti, zvýšení produktivity a usnadnění pěstování kiwi ve skleníku.

Aktualizace ke dni: 14.1.2022


Původní vědecký zdroj:
Varkonyi-Gasic, E.; Wang, T. C.; Voogd, C.; Jeon, S.; Drummond, R. S. M.; Gleave, A. P.; et al. Mutagenesis of kiwifruit CENTRORADIALIS-like genes transforms a climbing woody perennial with long juvenility and axillary flowering into a compact plant with rapid terminal flowering. Plant Biotechnol. J. 2019, 17, 869–880. doi:10.1111/pbi.13021

Další zdroje:

Deb, C. R.; Gangmei, P. K. In vitro propagation of kiwi from nodal segments and development, a new rooting technique of micro shoots. Biotechnology 2019, 18, 64–76. https://scialert.net/abstract/?doi=biotech.2019.64.76 

Wang, T., Gleave, A.P. Applications of Biotechnology in Kiwifruit (Actinidia). In: Innovations in Biotechnology. 2012, pp. 3–30. doi:10.5772/28673