Citrusy rezistentní vůči rakovině citrusů

  • organismus: citrusy
  • nová vlastnost: rezistence vůči bakteriální chorobě
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Rakovina citrusů je bakteriemi (Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc)) způsobené onemocnění, které vede ke značnému snížení úrody ve všech pěstitelských oblastech citrusů na světě.

V současné době je primární strategie boje proti rakovině citrusů založena na integrovaném přístupu, který spočívá v produkci sazenic bez výskytu chorob, kácení napadených stromů a používání antibiotik. Tyto metody mají ale značné nevýhody, jako je vysoká cena, rizika pro zdraví lidí a zvířat a negativní dopad na životní prostředí.

Z dlouhodobého hlediska je šlechtění odrůd odolných vůči rakovině citrusů důležitým alternativním přístupem.

Vědci z Floridské univerzity v Gainesville dokázali eliminovat gen CsLOB1grapefruitu metodou CRISPR/Cas9. Takto upravené rostliny vykazovaly v následných studiích, na rozdíl od kontrolní skupiny, zlepšenou odolnost proti rakovině citrusů.

Vědci z Jihozápadní univerzity v Číně vypnuli stejný gen v pomerančích, aby vyvinuli pomeranče rezistentní na rakovinu.

Aktualizace ke dni: 29.4.2024

Původní vědecké zdroje:
Jia, H.; Zhang, Y.; Orbović, V.; Xu, J.; White, F. F.; Jones, J. B.; Wang, N. Genome editing of the disease susceptibility gene CsLOB1 in citrus confers resistance to citrus canker. Plant Biotechnol. J. 2017, 15, 817–823.  doi:10.1111/pbi.12677

Peng, A.; Chen, S.; Lei, T.; Xu, L.; He, Y.; Wu, L.; et al. Engineering canker-resistant plants through CRISPR/Cas9-targeted editing of the susceptibility gene CsLOB1 promoter in citrus. Plant Biotechnol. J. 2017, 15, 1509–1519. doi.org/10.1111/pbi.12733