Brambory s odolností proti otlakům a hnědnutí

  • organismus: brambory
  • nová vlastnost: odolnost proti otlakům a hnědnutí
  • zacíleno na: spotřebitele, zpracovatele/prodejce
  • technika vzniku: TALEN
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Brambory jsou jednou z nejdůležitějších zemědělských plodin, mimo jiné díky vysokým výnosům a jejich nenáročnosti na pěstební podmínky. Genetické úpravy brambor jsou mimo zvyšování odolnosti vůči patogenům zaměřeny i na vylepšení vlastností pro jejich zpracování.

Calyxt, Inc. (dříve Cellectis Plant Sciences) vyvíjí technologii, která umožňuje přesnou modifikaci genomu v ekonomicky důležitých plodinách. Jedním z produktů, na které se firma Calyxt zaměřuje, je lilek brambor.

Konkrétně odrůda brambor označená PPO_KO Potato má zlepšené zpracovatelské vlastnosti díky knock-outu genu (vyřazení z funkce, odtud zkratka KO) pro enzym polyfenoloxidasu (PPO). Malé mutace genu bylo dosaženo přechodnou expresí nukleasy typu TALEN.

Tato nová odrůda bramboru byla geneticky upravená tak, aby odolala otlakům a hnědnutí hlíz prostřednictvím transformace zprostředkované polyethylenglykolem (PEG) s následnou přechodnou expresí nukleasy TALE vedoucí právě ke knock-outu genu PPO následovanou regenerací buněk z protoplastů.

Do konečného genomu odrůdy nebyl vložen žádný cizí genetický materiál, což bylo potvrzeno genetickou analýzou pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR).

Proto byla odrůda brambor PPO_KO Potato schválena k pěstování a prodeji americkým ministerstvem zemědělství (USDA) bez regulace.

Odrůda PPO_KO je druhým geneticky editovaným (GE) bramborem vyvinutým společností Calyxt, který USDA schválilo pro komercializaci, aniž by prošla regulačním procesem biotechnologických plodin. Dřívější odrůda GE-Vlnv, která má vyřazen gen související s tvorbou rakovinotvorné sloučeniny akrylamidem při fritování, byla vyvinuta již v roce 2013.

Aktualizace ke dni: 14.1.2022


Zdroje:

United States Department of Agriculture, 2016 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Service. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z:
http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/16-090-01_air_inquiry_cbidel.pdf

Database EUginius (EUropean GMO INItiative for a Unified Database System), 2021 [online]. GE-PPO Potato. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z:
https://euginius.eu/euginius/pages/gmo_detail.jsf?gmoname=GE-PPO+Potato