Brambory rezistentní vůči viru PVY

  • organismus: brambory
  • nová vlastnost: rezistence vůči viru, tolerance k zasolení
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Brambory jsou jednou z nejdůležitějších zemědělských plodin, mimo jiné díky vysokým výnosům a jejich nenáročnosti na kultivační podmínky.

Jsou to rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae), které jsou velice náchylné k onemocnění, jež způsobuje Y virus bramboru, známý pod zkratkou PVY (z angl. Potato virus Y). Jedná se o virus z čeledi Potyviridae, který je přenášen mšicemi. Dalším způsobem přenosu může být infikovaná sadba nebo mechanický přenos.

Toto virové onemocnění má na svědomí největší ekonomické škody u brambor. U infikovaných rostlin může dojít ke snížení výnosu hlíz o 10 až 80 % anebo ke znehodnocení kvality hlíz (např. nekrotické hlízy). I proto se hledají šlechtitelské cesty, jak omezit nebo zcela eliminovat jeho negativní dopady.

Jednu z možných cest objevili ruští vědci z Doka-Gene Technologies Ltd., Moskevské státní univerzity a Ruské akademie věd v rámci svého výzkumu. V něm použili techniku šlechtění CRISPR/Cas9 a zaměřili se přitom na jaderný protein coilin, který hraje důležitou roli v mechanismech rezistence odrůdy brambor Chicago na biotické a abiotické stresy.

Genová úprava coilinu, resp. „vypnutí“ příslušných genů, výrazně zvýšilo odolnost editovaných linií vůči infekci virem Y bramboru a zároveň i jejich toleranci k soli a osmotickému stresu.

Aktualizace ke dni: 14.1.2022


Původní vědecký zdroj:
Makhotenko, A. V.; Khromov, A. V.; Snigir, E. A.; Makarova, S. S.; Makarov, V. V.; Suprunova, T. P.; et al. Functional analysis of coilin in virus resistance and stress tolerance of potato Solanum tuberosum using CRISPR-Cas9 editing. Docl. Biochem. Biophys. 2019, 484, 88−91. doi:10.1134/s1607672919010241

Další zdroj:
ÚKZÚZ, Rostlinolékařský portál, 2021 [online]. Y virus bramboru − nekrotický kmen. [cit. 26.11.2021]. Dostupné z:
Škodlivé organismy (ŠO) > Choroby > Y virus bramboru - nekrotický kmen > Info | Rostlinolékařský portál (eagri.cz)